Vedení fakulty FVHE

Děkanka

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Tel.: +420 54156 2796
Mobil: 602 116 956
E-mail: tremlovab@vfu.cz
Tremlova

Sekretariát děkana

Ing. Dana Skálová
Tel.: +420 54156 2796 
Mobil: 602 116 871
E-mail: skalovad@vfu.cz
02-Skalova

Proděkan pro vzdělávání

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Tel.: +420 54156 2784
E-mail: dobsikovar@vfu.cz
Kompetence: viz Statut FVHE a Organizační řád FVHE
Dobsikova

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Tel.:  +420 54156 2776, mobil: 606 746 170

 


E-mail: pistekovav@vfu.cz
Kompetence: viz Statut FVHE a Organizační řád FVHE
12-Pistekova

Tajemník

Ing. Jiří Rotrekl
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Tel.: +420 54156 2795 
E-mail: rotreklj@vfu.cz 
Kompetence: viz Statut FVHE a Organizační řád FVHE
Rotrekl