Ústav zootechniky a zoohygieny

Výuka

   Seznam předmětů, které ústav zajišťuje (ak. rok 2016 - 2017) (*.doc)
  
Výzkum
   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

Multimediální učební texty 
- Asanace v živočišné výrobě
- MikroklimaPřednosta ústavu


Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.


Sekretariát

Hana Šírová


Zaměstnanci

Profesoři
 
Odborní asistenti

Asistenti

MVDr. Vlastimil Šimek

Ostatní pracovníci

Dobromila Jozefčáková


Studenti doktorských studijních programů


- prezenční forma

- kombinovaná forma
Ing. Martin Jeřábek
MVDr. Ing. Josef Vopálenský


Za aktualizaci ústavních stránek zodpovídá Hana Šírová.