Aktuality na VFU Brno

 

 Kalendář akcí VFU a FVHE Brno

 


 

Na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 10.12.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 3, § 105 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o

 

rozšíření akreditace pro Fakultu veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

  • Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
  • Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky.

 

Všeobecné:

  • opatření 1/2017 - Zabezpečení bezpečnosti pracovníku při zacházení s radioizotopy (2.2.2017)
  • Zasedání akademického senátu FVHE 8.11.2016 (15.11.2016)
  • Fakulta veterinární hygieny a ekologie ve spolupráci s Veterinární fakultou v Lipsku pořádá tradiční výměnu studentů. V roce 2017 se počítá se skupinkou 7 studentů magisterského studijního programu FVHE, kteří navštíví zmíněnou fakultu v termínu 8. – 14.5.2017. Předpokládá se, že tito studenti jsou schopni komunikovat v angličtině nebo němčině a budou se podílet na zajištění odpoledního programu pro německé studenty v ČR ve druhém březnovém týdnu (13. - 18.3.2017). Zájemci o tuto akci, ať se přihlásí do 11.12.2017 na kontakt pistekovav@vfu.cz (9.11.2016)

 

Studium

  • NOVINKA!! PRŮVODCE PRVÁKEM - instrukce, vysvětlivky a odkazy, které se vám budou hodit v prvním ročníku (8.9.2017)
  • Rozvrhy pro zimní semestr 2017/2018(7.9.2017)
  • 2. kolo přijímacího řízení FVHE VFU Brno, pro žádný z oborů na uvedené fakultě, nebude pro akademický rok 2017/2018 otevřeno (4.7.2017)

Konference:

Pracovní nabídky:

Viz - zde-

 


Starší příspěvky