Aktuality na VFU Brno

 

 Kalendář akcí VFU a FVHE Brno

 


 

Na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 10.12.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 3, § 105 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o

 

rozšíření akreditace pro Fakultu veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

  • Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
  • Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky.

 

Všeobecné:

  • NOVINKA! Zápis ze zasedání akademického senátu FVHE 1.6.2017 (19.6.2017)
  • NOVINKA! Extramulární studium v oblasti Veřejného zdraví a bezpečnosti potravin (v angličtině) - zahájeno v roce 2017. Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 15. května 2017. Prezentace, Informace, Schéma, Přihláška

  • NOVINKA! Nové formuláře pro hodnocení závěrečných prací (10.3.2017)
  • Oxoid CZ s.r.o. (součást Thermo Fisher Scientific), dodavatel mikrobiologických diagnostik, divize Mikrobiologie hledá asistenta(ku) marketingu a obchodu v oboru mikrobiologie. Požadavky: SŠ, VOŠ i VŠ (bakalářské nebo magisterské studium) přírodovědného resp. zdravotnického zaměření, nejlépe mikrobiologie (příp. hygiena potravin, biochemie, biologie), výborná znalost angličtiny, pokročilá znalost práce s PC: MS Office (zejm. Excel, PowerPoint, Word), schopnost práce v týmu i samostatnost, organizační schopnosti, praxe v mikrobiologické (biochemické) laboratoři vítána - bližší informace - (6.2.2017)
  • opatření 1/2017 - Zabezpečení bezpečnosti pracovníku při zacházení s radioizotopy (2.2.2017)
  • Zasedání akademického senátu FVHE 8.11.2016 (15.11.2016)
  • Fakulta veterinární hygieny a ekologie ve spolupráci s Veterinární fakultou v Lipsku pořádá tradiční výměnu studentů. V roce 2017 se počítá se skupinkou 7 studentů magisterského studijního programu FVHE, kteří navštíví zmíněnou fakultu v termínu 8. – 14.5.2017. Předpokládá se, že tito studenti jsou schopni komunikovat v angličtině nebo němčině a budou se podílet na zajištění odpoledního programu pro německé studenty v ČR ve druhém březnovém týdnu (13. - 18.3.2017). Zájemci o tuto akci, ať se přihlásí do 11.12.2017 na kontakt pistekovav@vfu.cz (9.11.2016)

 

Studium

Konference:

Pracovní nabídky:

Viz - zde-

 


Starší příspěvky