Komise, rady a poradní orgány děkana FVHE

Členové komisí (od 2017)

Kolegium děkana

Předseda

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – děkanka

 

Členové

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. – proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. - proděkanka pro vzdělávání

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. – předseda akademického senátu

Ing. Jiří Rotrekl - tajemník

Mgr. Doleželova Jana - referentka pro kvalitu vzdělávání a propagaci fakulty

Bc. Davic Najt - zástupce studentů

Komise pedagogická

Předseda

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.


Členové

Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

Studentská rada

Studenti BSPa NAVSP

Boris Sušovský           

David Najt - studentská rada

Dominika Tartalová       

Klára Pelikánová

 

Studenti MSP

Jana Kostohryzová       

Mgr. Tomáš Král           

Ondřej Šmíd                

Lucie Faladová

 

Studenti DSP

Ing. Vladimíra Enevová

Komise pro výběrové řízení

Předseda

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Členové

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Disciplinární komise pro studenty

Předseda

Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.


Členové
MVDr. Bc. Hana Běhalová (DSP)
Dominika Tartaľova (BSP)
Bc. Milan Novotný (nav. Mgr.)
 

Oborové rady pro studijní obory DSP - zde-

Redakční rady časopisů Maso International a Maso  - zde -