Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

 

Adresa a kontakt:

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

Tel., fax: +420-5-41562631

budova 2 (zobrazit mapu...)

 

Přednosta ústavu: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Zástupce přednosty: Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Sekretářka: Marta Křenová


 

Akademičtí pracovníci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Odborní a projektoví pracovníci

CEITEC vědečtí pracovníci

Laborantky

Uklízečky

  • Jaroslava Hanáková (třída Generála Píky 5, budova K)
  • Andrea Suchyňová

Studenti DSP prezenční forma

1. ročník
2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Studenti DSP kombinovaná forma

1. ročník

  • Lenka Černíková (školitel doc. Bártová)
  • Pavel Kvapil (školitel doc. Bártová)
  • Eliška Vitásková (školitel doc. Bártová)

4. ročník

 

Materiály ke stažení:


Webmaster ústavních stránek: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.