Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

 

Adresa a kontakt:

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

Tel., fax: +420-5-41562631

budova 2 (zobrazit mapu...)

 

Přednosta ústavu: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Zástupce přednosty: Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Sekretářka: Marta Křenová


 

Akademičtí pracovníci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Odborní a projektoví pracovníci

CEITEC vědečtí pracovníci

Laborantky

Uklízečky

 • Jaroslava Hanáková (třída Generála Píky 5, budova K)
 • Andrea Suchyňová (budova č. 2)

Studenti DSP prezenční forma

1. ročník
 • Mgr. Jaroslav Ondruš (třída Generála Píky 5, budova K)(školitel prof. Široký)
 • Mgr. Alena Balážová (třída Generála Píky 5, budova K) (školitel prof. Široký)
 • MVDr. Kristína Zechmeisterová (třída Generála Píky 5, budova K)(školitel prof. Široký)
 • Mgr. Lucie Ošlejšková (třída Generála Píky 5, budova K)(školitel doc. Sychra)
 • Mgr. Kristína Nešporová (školitelka dr. Dolejská / Mgr. Papoušek)
 • Mgr. Markéta Zelendová (školitelka dr. Dolejská)
 • Tarabai Hassan Kamal (školitelka dr. Dolejská)
 • MVDr. Pavlína Pittermannová (třída Generála Píky 5, budova K)(školitel doc. Bártová)
2. ročník
 • Mgr. Branka Bilbija (třída Generála Píky 5, budova K) (školitel prof. Široký)
 • Mgr. Adam Valček (budova č. 28) (školitelka dr. Dolejská)
3. ročník

4. ročník

5. ročník


Studenti DSP kombinovaná forma

2. ročník

 • MVDr. Pavel Kvapil - Ljubljana, Slovinsko (školitel doc. Bártová)
 • MVDr. Eliška Vitásková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)
 • Ing. Lenka Černíková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)

5. ročník

 

Materiály ke stažení:


Webmaster ústavních stránek: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

lecture Italy 2018