Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

 


 

Ústav zabezpečuje tuto výuku:

Povinné předměty – pregraduální studium

  Předmět Garant
         •    Biologie (ZS) – magisterský studijní program FVL, FVHE prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
         •    Zoologie (LS) – magisterský studijní program FVL, FVHE RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
         •    Biology (ZS) - magisterský studijní program FVL, FVHE, anglická forma výuky Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
         •    Zoology (LS) - magisterský studijní program FVL, FVHE, anglická forma výuky Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
         •    Biologie a molekulárně biologické metody (ZS) – bakalářský studijní program FVHE, prezenční forma obor Bezpečnost a kvalita potravin prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 
         •    Zoologie (LS) – bakalářský studijní program FVHE, prezenční forma, obor Bezpečnost a kvalita potravin Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
         • Biologie a molekulárně biologické metody (ZS) – bakalářský studijní program FVHE, kombinovaná forma obor Bezpečnost a kvalita potravin Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.


Povinně volitelné předměty – pregraduální studium

         •    Zoologie (LS) – bakalářský studijní program FVHE, kombinovaná forma, obor Bezpečnost a kvalita potravin, 2. semestr Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
         •    Nemoci volně žijících zvířat – magisterský studijní program FVL, od 7. semestru Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
         •    Molekulární biologie v hygieně potravin – magisterský studijní program FVHE, 8. a 10. semestr Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
         •    Antibiotická rezistence – magisterský studijní program FVHE, 4.-10. semestr RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
         • Ornitologie - bakalářský studijní program FVHE, prezenční forma, obor Ochrana zvířat a welfare, 2. ročník Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.


Postgraduální studium v oborech

         •    Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (Diseases of Wild and ZOO Animals)  
         •    Veterinární ekologie (Veterinary Ecology)  

   

Další

         •    Pre-course of Veterinary Medicine Studies – magisterský studijní program FVL, FVHE, anglická forma výuky Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D. - general biology, genetics
Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. - zoology
         •    Kurz pro zájemce o studium na VFU Brno – středoškolská biologie, chemie a fyzika Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. - biologie
RNDr. Oldřich Sychra. Ph.D. - zoologie


 

 

 

 

 


Webmaster ústavních stránek: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.