doc. MVDr. Eva BÁRTOVÁ, Ph.D.

funkce: docent Eva Bártová - foto
telefon: +420 541562633
e-mail: bartovae@vfu.cz
adresa: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
jazykové znalosti:
 • Angličtina (upper-intermediate-B2, státní jazyková zkouška)
 • Francouzština (mírně pokročilý)
 • Ruština (pasivně)
 

 

Vědecké zaměření

 • Sérologické vyšetření různých skupin zvířat (domácí, volně žijící, zoo zvířata) na přítomnost protilátek proti parazitům Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi.
 • Využití metod molekulární biologie (PCR, RFLP) k průkazu DNA v tkáních zvířat infikovaných výše zmiňovanými parazity a následná genotypizace izolátů
 • Monitoring dalších infekčních nemocí (psinka, klíšťová encephalitita, West Nile virus, babezióza, theilerióza, borelióza, Q horečka, chlamýdie, virové infekce u koček, apod.) u zoo zvířat a volně žijících zvířat.
 • Klinické studie (toxoplazmóza a neosporóza jako příčina úhynů manulů a dalších zoo zvířat, toxoplazmóza u koček apod.)

 

Funkce, členství

Editor, oponent

Organizace, společnosti

Členství

 • Člen a od roku 2017 předseda poroty pro hodnocení SOČ prací v okresním kole (okresů  Brno - venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a pedagogika volného času (od r. 2015)

 • Předseda nebo člen komise pro hodnocení příspěvků na Konferenci mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno (od r. 2006)
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie, studijní obor Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (od r. 2011)
 • Člen Akademického senátu FVHE za Ústav Biologie a chorob volně žijících zvířat (2003 - 2014, 2017-dosud)

Konference

 • 2014 - moderování sekce: Parasitology na konferenci: International Conference on Diseases of Zoo and Wild Animals, Polsko, Varšava (28. – 31. 5. 2014)
 • 2012 - moderování sekce: Interactive learning and e-learing na konferenci Interactive learning of molecular biology, Praha (7.-8.6.2012)
 • 2006 - dosud  - spolupořadatel Konference studentské vědecké a odborné činnosti z oblastí „Veterinární hygiena, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin“

Výuka

 • Garant disciplíny "Biology" v magisterském studijním programu v anglickém jazyce, FVHE (2010 - dosud)
 • Garant disciplíny "Biology" v magisterském studijním programu v anglickém jazyce, FVL (2007 - dosud)
 • Garant pro vypracování zkušebních testů v českém a anglickém jazyce k přijímacím zkouškám za předmět Biologie/Biology na FVHE a FVL (2010-dosud)
 • Garant disciplíny "Biologie a genetika I,II" v kombinované formě bc. studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (2011-2017)
 • Přednášení v předmětu Aplikace statistických metod při hodnocení výsledků výzkumu zoonóz u hospodářských a volně žijících zvířat pro studenty Masarykovy univerzity (2015-dosud)
 • Přednášení v povinně volitelném předmětu „Parazitologie potravin“ pro bc. studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (2017-dosud)
 • Zajištění praktické výuky a zkoušení předmětu „Biologie a molekulárně biologické metody“ pro bc. studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (2016-dosud)
 • Zajištění praktické výuky předmětů "Biologie" /"Biologie a genetika" pro studenty FVL, FVHE a FAF v magisterském i bakalářském studijním programu (od r. 2001)
 • Přednášení Biologie na kurzech pro zájemce o studium na VFU Brno, veterinárních fakultách a fakultě farmaceutické, Institut celoživotního vzdělávání a informatiky (2001-dosud)

Věda - spolupráce

Česká republika

 • MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. – Oddělení virologie a sérologie, Státní veterinární ústav Praha
 • MVDr. Karol Račka – Oddělení parazitologie, Státní veterinární ústav Jihlava
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav Experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. – Ústav matematiky a statistiky, Masarykova univerzita, Brno
 • MVDr. Roman Vodička - Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 • prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. - Farmaceutická univerzita Karlovy University, Hradec Králové
 • MVDr. Ivan Nágl, Ph.D. – Oddělení patologie a parazitologie, Státní veterinární ústav Praha, Praha

Zahraničí

 • Francie - Daniel Ajzenberg - CRB Toxoplasma-Laboratoire de Parasitologie, Univerzita Limoges
 • Itálie - Vincenzo Veneziano - Department of Phatology and Animal Health, University of Naples "Federico II"
 • Itálie - Alessandra Piccirillo, Department of Comparative Biomedicine and Food Science, University of Padua
 • Slovinsko - Pavel Kvapil, Zoo Ljubljana
 • USA - Jitender Dubey - Animal Parasitic Diseases Laboratory, Beltsville Agricultural Research Center, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture, BARC-E, Beltsville
 • Afrika - Ali Halajian, DVM, Ph.D. - Department of Biodiversity, School of Molecular and Life Sciences, Faculty of Science and Agriculture, University of Limpopo

 • Afrika - Joshua Kamani, DVM, Ph.D., Parasitology Division, NVRI PMB 01, Vom, Plateau State Nigeria

Erasmus mobility, stáže, workshopy

ERASMUS mobility

 • Slovinsko, Ljubljana, Veterinární fakulta Veterinární univerzity, přednášky Cytoskelet, Populační genetika, laboratoř - elektroforéza (2. 11.1.2017).
 • Portugalsko, Castelo Branco, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco - přednáška pro studenty (Regulation of gene expression) + práce v laboratoři (Izolace DNA z rostlinného materiálu), přednáška pro laboranty, PCR (Toxoplasmosis and neosporosis) (12.-20.5.2014)

Stáže

 • 2013 - Ctr Hosp Univ Dupuytren 2, CRB Toxoplasma-Laboratoire de Parasitologie, Limoges, Francie – genotypizace kmenů T. gondii (20.-25.5.2013)
 • 2000 - Parazitologický ústav LF UK v Bratislavě - diagnostické metody parazitárních geohelmintóz a toxoplazmózy
 • 2000 - Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně - PCR, blotování, hybridizace, klonování

Kurzy, workshopy

 • 2017 - Setkání oddělení vnějších vztahů a marketingu – kvalitní univerzitní web a jeho nástroje, užitečnost a design – sdílení zkušeností a potřeby webu ze strany školy, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava (7.11.2017)
 • 2015 - Kurz vědeckých prezentací (22. - 23.4.2015) a Kurz rétoriky (8.4 a 14.4. 2015), firma Innergy s.r.o.)
 • 2014 - Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektu pokusů (6/2014 – 6/2021)  

 • 2014 Wiley - Writing great papers in international journals – An indroduction for researchers
 • 2014 - Využití real-time PCR k detekci Listérii v různých vzorcích, Portugalsko, Castelo Branco, (12.-20.5.2014)
 • 2013 - 7. ročník Letní školy statistických metod s Minitabem (26.-30.8.2013), certifikát
 • 2013 - MOODLE (30.-31.6.2013)
 • 2011 - MAHARA - vzdělávání cestou e-portfolií, osvědčení
 • 2011 - Koučování – moderní metoda vedení a rozvoje lidí, (11.3.2011)
 • 2000 - Osvědčení o způsobilosti podle §17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., VFU Brno 

Granty (schválené, financované)

Věda

 • Institucionární výzkum FVHE VFU Brno (2012 - dosud)
 • IGA VFU Brno (6/2012/FVHE) – Seroprevalence Toxoplasma gondii a Neospora caninum u oslů, koní a vodních buvolů v Itálii, Machačová, Bártová, 2012
 • VZ (MSM6215712402) – Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin, řešitel dílčích projektů v letech 2005-2011
 • IGA VFU Brno (32/2001/FVL) – Izolace DNA z oocyst Toxoplasma gondii a genotypová charakterizace kmenů, hlavní řešitel, 2001

Mobility

 • Rakousko - IMA VFU Brno (2017-FVHE-10) - Praktická diagnostika ekto a endoparazitárních druhů na Institutu Parazitologie ve Vídni, Marková, Bártová, 2017
 • Anglie - IMA VFU Brno (2017-FVHE-06) - Stáž ve výzkumném týmu zabývajícím se vývojem vakcíny proti motolici Fasciola hepatica, Kubů, Bártová, 2017
 • Slovinsko - IMA VFU Brno (2017-FVHE-04) - Praktická stáž v zoo Ljubljana a odběr vzorků u koček a psů ve Slovinsku k detekci parazitů (T. gondii, N. caninum a E. cuniculi), Kašpárková, Bártová, 2017
 • Slovensko - IMA  VFU Brno (2016-FVHE-10) – Optimalizace molekulárně biologických metod pro detekci Encephalitozoon cuniculi ve tkáních zvířat, Slovensko, Marková, Bártová, 2016
 • Brazílie - IMA VFU Brno (2015-FVHE-05) – Genotypizace izolátů Toxoplasma gondii,  Kobédová, Bártová, 2015
 • Slovinsko - IMA VFU Brno (2015-FVHE-07) – Odběr vzorků u zoo zvířat ve Slovinsku k detekci Encephalitozoon cuniculi, Toxoplasma gondii a Neospora caninum v sérech a tkáních zvířat, Marková, Bártová, 2015
 • JAR - IMA VFU Brno (2015-FVHE-04) – Praktická stáž (odběr vzorků) v Jihoafrické republice, Slezáková, Bártová, 2015
 • Itálie - IMA VFU Brno (2014-FVHE-17) – Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u králíků v severní a jižní Itálii, Machačová, Bártová, 2014
 • Německo - IMA VFU Brno (2014-FVHE-15) – Aktivní účast na konferenci Online Educa, Německo, Berlín, Bártová, 2014

Výuka

 • IVA VFU Brno (2016FVHE/2150/34) Tvorba pracovních listů pro praktickou výuku předmětů Biologie a Biologie a molekulárně biologické metody. Marková, Kobédová, Bártová, 2016
 • FRMU (1584/2014) Inovace a rozšíření náplně kurzu Zpracování klinických dat. Budíková. Bártová dohoda, 2014.
 • IVA VFU Brno (2015FVHE/2150/35) Zhotovení mikroskopických preparátů a pomůcek k lepšímu pochopení problematiky reprodukce a pohlavního cyklu (propojení teorie a praxe). Slezáková, Bártová, 2015
 • OPVK Operační program CZ.1.07/2.2.00/28.0287: „Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin“, řešitel dílčích projektů, 2012 – 2015
 • FRVŠ (875/2013) Inovace mikroskopické laboratoře pro praktickou výuku studentů v předmětu biologie a genetiky, Bártová, 2013
 • FRVŠ (2278/2011) Multimediální průvodce praktickou výukou biologie a genetiky, Bártová, 2011
 • OPVK Operační program CZ.107/2.2.00/07.0165: Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat (Inovation in animal protection and welfare education)“, řešitel dílčích projektů, 2009 – 2012

SOČ

 • Anička Kolečkářová - Mikrobiologické vyšetření (barvení bakterií dle Grama) - natočení instruktážního videa (2017)
 • Veronika Kaldová - Analýza úhynů a detekce parazitů u vyder říčních, Eva Bártová, 2015

 • Gábina Plchová - Genetický experiment s Drosophila melanogaster – natočení instruktážního videa, Gábina Plchová, Eva Bártová, 2015

 • Jana Juřicová, Dominik Macháček - Využití metod molekulární biologie k určení pohlaví u ptáků – natočení instruktážního videa, Eva Bártová, 2014

Školitel

DSP studenti

 • MVDr. Pavlína Pittermannová (2017-2020) Monitoring infekčních nemocí u zoo zvířat (Monitoring of infectious diseases in zoo animals)
 • Ing. Lenka Černíková (2016-2020) – Cirkoviróza u papoušků (PBFVD): molekulární diagnostika a typizace (Psittacine Beak and Feather Disease in parrots: molecular diagnostics and typing), komb.
 • MVDr. Eliška Vitásková (2016-2020) Psinka u volně žijících šelem (Canine distemper in wild carnivores), komb.
 • MVDr. Pavel Kvapil (2016-2020) – Monitoring infekčních nemocí u zoo a volně žijících zvířat ve Slovinsku (Monitoring of infectious diseases in ZOO and wildlife in Slovenia), komb.
 • MVDr. Jiřina Marková(2014-2018) – Encephalitozoon cuniculi u volně žijících a ZOO zvířat (Encephalitozoon cuniculi in wildlife and ZOO animals)
 • MVDr. Kateřina Kobédová (2014-2018) – Toxoplazmóza a genotypizace Toxoplasma gondii (Toxoplasmosis and genotyping of Toxoplasma gondii)
 • MVDr. Radka Slezáková (2013-2017) – Toxoplazmóza a neosporóza u šelem (Toxoplasmosis and neosporosis in carnivores)
 • Mgr. Tereza Machačová (2011-2015) – Toxoplazmóza a neosporóza u zvířat v Itálii (Toxoplasmosis and neosporosis in animals from Italy), obhájeno 21.9.2015

Atestační práce

 • MVDr. Karol Račka - Toxoplasma gondii u prasete divokého (Sus scrofa) ve vybraných okresech České Republiky - sérologická a epidemiologická studie (2013) 

Bakalářské a diplomové práce (obhájeno do konce r. 2017)

 • bakalářské práce - 25
 • diplomové práce - 7

SOČ (Středoškolská odborná činnost)

 • 2017 - 3x
 • 2016 - 2x

Publikační činnost

Časopisy s IF

 •

Bártová E., Kobédová K., Lamka J., Kotrba R., Vodička R., Sedlák K. Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in exotic ruminants and camelids in the Czech Republic. Parasitology Research, 5 stran DOI 10.1007/s00436-017-5470-6. article

 

IF

  citace:

 
 •

Kvapil P., Pirš T., Slavec B., Luštrik R., Zemljič T., Bartova E., Stranjac B., Kastelic M. Tear production, intraocular pressure and conjunctival bacterial flora in selected captive wild ruminants. Veterinary Ophthalmology, 2017, DOI: 10.1111/vop.12478 article

 

IF

  citace:

 
 •

Kvapil P., Kastelic M., Dovč A., Bartova E., Čižek P., Limae N., Špela Štrusa Š. An eight-year survey of the intestinal parasites of carnivores, hoofed mammals, primates, ratites and reptiles in the Ljubljana zoo in Slovenia. Folia Parasitologica, 2017, 64: 013. article

 

IF

  citace:

 

Kvapil P., Kastelica M., Stranjaca B., Gombač M., Svara T., Bartova E., Drobnic M. Management of tendon hemangiosarcoma in a Bactrian camel (Camelus bactrianus). Acta Veterinaria Brno, 2017, 86: 97-100. article

 

IF

  citace:

 

Machačová T., Ajzenberg D., Žákovská A., Sedlák K., Bártová E. Toxoplasma gondii and Neospora caninum in wild small mammals: Seroprevalence, DNA detection and genotyping. Veterinary Parasitology, 2016, 223: 88-90 (MSM6215712402) article

IF

  citace: 5

 

Machačová T., Bártová E., Sedlák K., Slezáková R., Budíková M. Piantedosi D., Veneziano V. Seroprevalence and risk factors of infectious with Neospora caninum and Toxoplasma gondii in hunting dogs from Campania region, southern Italy. Folia Parasitologica, 2016, 63:012 article

IF

  citace: 1

 

Bártová E., Slezáková R., Nágl I., Sedlák K. Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in red foxes (Vulpes vulpes) in the Czech Republic. AAEM, 2016, 23 (1): 84-86. article

IF

  citace: 1

 

Machačová T., Bártová, E., Sedlák K., Budíková M., Piccirilo A. Risk factors involved in transmission of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in rabbit farms in Northern Italy. AAEM, 2015, 22 (4): 677 - 679. (IZSME 05/10 RC C71J1000012000, IMA 2014-FVHE-17) article

IF

citace: 1

 
  •

Bártová E., Machačová T., Sedlák K., Budíková M., Mariani U., Veneziano V. Seroprevalence of antibodies of Neospora spp. and Toxoplasma gondii in horses from southern Italy. Folia Parasitologica, 2015, 62: 043, doi: 10.14411/fp.2015.043 article

IF


citace: 4

 
  •

Bártová E., Marková J., Sedlák K. Prevalence of antibodies to Encephalitozoon cuniculi in European hares (Lepus europaeus). AAEM, 2015, 4: 674-676. article

IF


citace: 1

 
  •

Račka K., Bártová E., Budíková M., Vodrážka P. Survey of Toxoplasma gondii antibodies in meat juice of wild boar (Sus scrofa) in several districts of the Czech Republic. AAEM 2015, 22 (2): 231-235. ICID: 1152071 article

IF0,895

Q4
citace: 6

 
  • Bártová E., Sedlák K., Budíková M.: A study of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibody seroprevalence in healthy cattle in the Czech Republic. AAEM 2015, 22(1): 32-34 submitted (MSM6215712402) article

IF0,822

Q3
citace: 2

 
  • Sedlak K., Bartova E., Machacova T.: Seroprevalence of Neospora caninum in cats from the Czech Republic. Acta Parasitologica, 2014, 59 (2): 3597-361. (MSM6215712402) DOI 10.2478/s11686-014-0246-y article

IF 0,905 

Q4

citace: 0

 
   • Machacova T., Bartova E., Di Loria A., Sedlak K., Mariani U., Fusco G., Fulgione D., Veneziano V., Dubey J.P.: Seroprevalence of Toxoplasma gondii in donkeys (Equus asinus) in Italy. Journal of Veterinary Medical Science, 2014, 76(2): 265-267. (MSM6215712402, IGA 6/2012/FVHE). DOI 10.1292/jvms.13-0352 Pdf

IF 0,782

Q3

citace: 7

 
         •     Machačová T., Bártová E., A. Di Loria A., Sedlák, K., Guccione J., Fulgione D., Venezianao V. Seroprevalence and risk factors of Neospora spp. in donkeys from Southern Italy. Veterinary Parasitology, 2013, 98: 201-204. (MSM6215712402, IGA 6/2012/FVHE). DOI 10.1016/j.vetpar.2013.08.013 Pdf

IF 2,545

Q1

citace: 5

 
         • Bártová E., Frolková P.: Interactive learning of molecular biology. 
9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Praha, Czech Republic, 7-8.6.2012, pages: 27-35 Article

citace: 3
         • Bártová E., Sedlák K.: Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibodies in goats in the Czech Republic. Veterinarni Medicina (Czech), 2012, 57 (3): 111-114. (MSM6215712402). Pdf

IF 0,748

Q3

citace: 7

         •    Bártová E., Sedlák K. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in slaughtered pigs in the Czech Republic. Parasitology, 2011, 138 (11): 1369-1371, Epub 2011 Aug 8. (IF) (MSM6215712402). DOI 10.1017/S0031182011001041, Online 8 srpen 2011 Pdf

IF 2,961

Q2
citace: 11

     •  Mihok T., Košuth P., Kočišová A., Pekárik L., Bártová E. The intestinal parasite Pseudocapillaria tomentosa (Dujardin, 1843) of the invasive fish species topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1842) in Slovakia. Journal of Fish Diseases, 2011, 34: 711-714 (Slovak grant Agency VEGA 1/0718/08 and Slovak Research and Development Agency APVV-0154-07). DOI 10.1111/j.1365-2761.2011.01278.x Pdf

IF 2

Q1
citace: 3

         •  
Bártová E., Frolková P.: Multimedia guide to the practical teaching of biology and genetics.  8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Praha, Czech Republic, 9-10.6.2011, pages: 31-35 article

citace: 1
         •    Bártová E., Sedlák K., Syrová M., Literák I.: Neospora spp. and Toxoplasma gondii antibodies in horses in the Czech Republic. Parasitology Research, 2010, 107: 783-785. (MSM6215712402). Pdf

IF 1,812

Q2
citace: 19

          • Bártová E., Sedlák K., Treml F., Holko I., Literák I.: Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in European brown hares in the Czech Republic, Slovakia and Austria. Veterinary Parasitology, 2010, 171: 155-158. (MSM6215712402). Pdf

IF 2,331

Q1
citace: 4

         •  
Bartova E., Dubska L, Literak I.: Practical lessons in molecular biology: sex determination in birds. Information and Communication Technology in Education Annual Conference, Univ Ostrava, Pedagog Fac, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 13.-16.9.2010, pages: 51-53 article

citace: 0
         •  
Bártová E., Sedlák K., Literák I.: Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibodies in sheep in the Czech Republic. Veterinary Parasitology, 2009, 161 (1-2): 131-132. (MSM6215712402). Pdf

IF 2,278

Q1
citace: 25

         •    Bártová E., Sedlák K., Literák I.: Serologic survey for toxoplasmosis in domestic poultry from the Czech Republic. Avian Pathology, 2009, 38 (4), 317-320. (MSM6215712402). Pdf

IF 1,654

Q1
citace: 12

         •    Sedlak K., Bartova E., Machova J.: Antibodies to selected viral diseases agens in wild boars from the Czech Republic. Journal of Wildlife Diseases, 2008, 44 (3): 777-80. Pdf

IF 1,330

Q2
citace: 34

         •    Bartova E., Sedlak K., Pavlik I., Literak I.: Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in wild ruminants from the countryside or captivity in the Czech Republic. Journal of Parasitology, 2007, 93: 1216-1218. (MSM6215712402). Pdf

IF 1,129

Q3
citace: 18

         •    Sedlák K. Bártová E.: The prevalence of Toxoplasma gondii IgM and IgG antibodies in dogs and cats from the Czech Republic. Veterinární Medicína (Czech), 2006, 51 (12): 555-558. Pdf

IF 0,624

Q3
citace: 9

         •    Bártová E., Sedlák K., Literák I.: Prevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibodies in wild boars in the Czech Republic. Veterinary Parasitology, 2006, 142: 150-153. (MSM6215712402). Pdf

IF 1,90

Q1
citace: 36

         •    Sedlák K., Bártová E.: Seroprevalences of antibodies to Neospora caninum and Toxoplasma gondii in zoo animals. Veterinary Parasitology, 2006, 136 (3-4): 223-231. Pdf

IF 1,9

Q1
citace: 35

         •    Sedlák K., Bártová E., Literák I., Vodička R., Dubey J.P.: Toxoplasmosis in Nilgais (Boselaphus tragocamelus) and a Saiga antelope (Saiga tatarica). Journal of ZOO and Wildlife Medicine, 2004, 35 (4): 530-533. Pdf

IF 0,376

Q4
citace: 4

         •    Bártová E., Literák I.: K24 T. gondii isolate is a hybrid and has the virulence of lineage I isolates. Parasite, 2004, 11 (2): 183-188. Pdf

Q3

citace: 0

         •    Bártová E., Dvořáková H., Bárta J., Sedlák K., Literák I.: Susceptibility of the domestic duck (Anas platyrhynchos) to experimental infection with Toxoplasma gondii oocysts. Avian Pathology, 2004, 33 (2): 153-157. Pdf

IF 1,387

Q1
citace: 10

         •    Kajerová V., Literák I., Bártová E., Sedlák K.: Experimental infection of budgerigars (Melopsittacus undulatus) with a low virulent K21 strain of Toxoplasma gondii. Veterinary Parasitology, 2003, 116 (4): 297-304. Pdf

IF 1,583

Q1
citace: 5

         •    Bártová E., Sedlák K., Literák I.: Low virulence of oocysts of Czech Toxoplasma gondii isolates on the basis of biological and genetic characteristics. Journal of Parasitology, 2003, 89 (4): 777-781. Pdf

IF 1,137

Q2
citace: 2

          • Hauptmanová K., Literák I., Bártová E.: Haematology and leucocytozoonosis of Great tits (Parus major L.) during winter. Acta Veterinaria Brno 2002, 71: 199 - 204. Pdf

IF 0,370

Q3
citace: 18

         •    Šlosárková S., Hříbalová V., Literák I., Herzig I., Bártová E., Kodym P., Malý M.: Experimental toxoplasmosis in hypoiodemic mice. Veterinary Medicine - Czech 2002, 47 (2 - 3): 67-74. Pdf

 

citace: 1

         •    Vostalová E., Literák I., Pavlásek I., Sedlák K.: Prevalence of Toxoplasma gondii in finishing pigs in a large-scale farm in the Czech republic. Acta Veterinaria Brno 2000, 69: 209-212. Pdf

IF 0,240

Q3
citace: 6

  IF a citace celkem (IF and citations total do konce roku 2016): Celkem
IF   30,948
citace: 289

IF = impakt faktor, Q = kvartil

 

K únoru 2018: Publikace se zahraničními pracovišti 14, Citace (SCI) - bez autocitací 296 (k únoru 2018), H-index 10

Knihy, kapitoly

 • Bartova E., Sedlak K.: Toxoplasmosis in animals in the Czech Republic – The last 10 years (Toxoplazmóza u zvířat v České republice – za posledních 10 let). In: Toxoplasmosis - Recent Advances, 2012, 1. vyd., InTech, Rijeka, Croatia, ISBN: 978-953-51-0746-0, DOI: 10.5772/50022, (MSM6215712402), Edited by: Olgica Djurković Djaković, Publisher: InTech, Rijeka, Publication date: September 2012

Pedagogické publikace

 • Kobédová K., Marková J., Bártová E., Papoušek I.: Biologie a molekulárně biologické metody – protokoly na cvičení (prezenční forma), VFU Brno, 2016, 84 stran, IVA VFU Brno 2016FVHE/2150/34.

 • Kobédová K., Marková J., Bártová E., Papoušek I.: Biology, VFU Brno, 2016, 84 stran, IVA VFU Brno 2016FVHE/2150/34.

 • Kobédová K., Marková J., Bártová E., Papoušek I.: Biologie a molekulárně biologické metody – protokoly na cvičení (kombinovaná forma), VFU Brno, 2016, 42 stran, IVA VFU Brno 2016FVHE/2150/34.

 • Bártová E., Halová D., Papoušek I.: Biologie a genetika – návody na cvičení, VFU Brno, 2014, 128 stran, první vydání, ISBN 978-80-7305-698-8. (el. verze: 978-80-7305-699-5), OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0287 

 • Treu M., Hrabák R., Literák I., Klimeš J., Bártová E., Šupáková D., Šucman E., Švarcová I.: Vzorové otázky ze středoškolské biologie, chemie a fyziky pro přijímací zkoušky na FVL, FVHE a FAF VFU Brno (Manual of model questions from secondary school biology, chemistry and physics for the admission examination to the Faculty of veterinary medicine, Faculty of veterinary hygiene and ecology and Faculty of pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno), VFU Brno, 2010: 52 stran, ISBN 80-7305-537-6
 • Bártová E., Sychra O., Roubalová E., Klimeš J., Dolejská M., Literák I.: Návody k praktickým cvičením z biologie, první vydání (The instructions for practice from biology and genetics), VFU Brno 2010: 116 stran, ISBN 978-80-7305-111-2.
 • Bártová E., Dolejská M., Klimeš J., Literák I., Navrátil S., Palíková M., Sychra O., Široký P.: Zoologie, VFU Brno, 2010, 204 stran, ISBN 978-80-7305-107-5.
 • Bártová E., Roubalová E.: Handbook for biology and genetics practical courses, první vydání, VFU Brno 2009: 2-119.
 • Bártová E., Sychra O., Široký P., Roubalová E., Klimeš J., Literák I.: Návody k praktickým cvičením z biologie, druhé vydání (The instructions for practice from biology), VFU Brno 2007: 111 stran, ISBN 978-80-7305-021-1.
 • Bártová E., Sychra O., Mrlík V., Široký P., Literák I.: Návody k praktickým cvičením z biologie (The instructions for the practice from biology), VFU Brno 2005: 93 stran, ISBN 80-7305-547-3.
 • Bártová E., Hauptmanová K., Hrabák R., Kajerová V., Klimeš J., Krčma J., Kubištová I., Literák I., Mrlík V., Navrátil S., Palíková M., Pavlačík L., Sychra O., Široký P.: Zoologie pro veterinární mediky, VFU Brno 2004: 192 stran.

Multimediální pomůcky

 • BIOLOGIE A GENETIKA PRO BAKALÁŘE (OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0287, 2014, autoři: Eva Bártová, Dana Halová, Ivo Papoušek). Návody pro praktická cvičení z biologie a genetiky. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy).
 •  PRŮVODCE PRAKTICKOU VÝUKOU Z BIOLOGIE A GENETIKY (FRVŠ 2278/2011, 2011, autoři: Eva Bártová a Petra Frolková). Návody pro praktická cvičení z biologie a genetiky. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy).
 •  GUIDE TO THE PRACTICAL TEACHING OF BIOLOGY AND GENETICS (FRVŠ 2278/2011, 2011, authors: Eva Bártová and Petra Frolková) - v angličtině. Návody pro praktická cvičení z biologie a genetiky. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy). 
 • MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (OPVK, CZ.107/2.2.00/07.0165, 2011, autor: Eva Bártová). Metody molekulární biologie - princip, návody. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy.
 • Literák I., Bártová E.: Přednášky z biologie a genetiky 2003/2004, elektronická verze, VFU Brno 2004.

Habilitační práce

 • BÁRTOVÁ, E. Toxoplazmóza a neosporóza zvířat v České republice - séroprevalenční studi, (Toxoplasmosis and neosporosis in selected groups of animals - seroprevalence study). Brno: VFU Brno, 2010. 114 s. Habilitační práce. (MSM6215712402)

Doktorská disertační práce

 • Bártová E.: Využití metod molekulární biologie v diagnostice toxoplazmózy a při studiu polymorfismu terénních izolátů Toxoplasma gondii, disertační práce, VFU Brno, 2002: 108 stran.

Oponentské posudky

 • Bakalářské a diplomové práce ke konci roku 2017 - (Celkem: 13)
 • Grantové agentury ke konci roku 2017 - (Celkem: 3)
 • Konference k roku 2014 - (Celkem: 5)
 • Skripta k roku 2017 (Celkem: 1)
 • Odborné časopisy
         • Annals of Agricultural and Environmental Medicine   2016: 3
         •    Acta Parasitologica   2013 - 2016: 7
         •    Acta Veterinaria Brno   2008-2010: 4
         •  BioMed Research International   2013-2014: 2
         • BMC Veterinary Research   2016: 2
         • Folia Parasitologica   2013: 1
         •    International Journal of Parasitology   2005: 1
         •    Iranian Journal of Veterinary Research   2014: 1
      • ISRN (editor)   2011-2013: 22
         • Journal of Eukaryotic Microbiology   2016: 1
         •    Journal of Infectious Diseases and Immunol. Techniques   2013: 1
         •    Journal of Parasitology   2003: 1
         •    Journal of Wildlife Diseases   2008-2014: 5
         • Maso   2015: 1
         • Net Journal of Agricultural Science   2015: 1
         •    Parasite   2013: 2
         • Parasites and Vectors   2016: 1
         •  Parasitology   2016: 2
         •    Parasitology International   2011: 1
         •    Research in Veterinary Science   2010: 2
         •    Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária   2013-2016: 2
         • Tropical Biomedicine   2015: 1
         • Tropical Medicine and Infectious Diseases   2016: 2
         •    Vector Borne Zoonotic Diseases   2013 - 2016: 2
         •    Veterinary Journal   2010: 1
         •    Veterinary Parasitology   2008-2013: 4
         •  Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports   2016: 1
         •  Veterinářství   2015-2016: 2
         •    Zoonoses and Public Health   2008-2013: 2

         Celkem: 78

 

Ocenění

 • 2013 - Pamětní symbol VFU za významný přínos k vzdělávání, vědě a výzkumu, odborné a akademické činnosti v oblasti veterinární medicíny a farmacie

 

Záliby

Cestování, focení, tanec (standard kategorie A), malování...