Ústav gastronomie

 

Výuka
   informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
   informace o výzkumných aktivitách ústavu

Zajímavé odkazy

 

Výukové materiály
Vyuka je podpořena v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin
 


 

Přednosta ústavu

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

 

Zástupce přednosty

 


Sekretariát

Ivana Holubová  
 
Zaměstnanci

Profesoři

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

 

Docenti

 

 
Odborní asistenti

MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D.

Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bohdana Janštová, Ph.D. - mateřská dovolená

Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

MVDr. Pavel Polák, CSc.

Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.


Studenti doktorských studijních programů

Mgr. Jan Strejček     2. ročník

Mgr. Ing. Simona Křepelová    1. ročník

MVDr. Pavel Groh    1. ročník


Laboranti

Roman Daniel

Dagmar Hloušková

Věra Slámová

Marie Šancová

Vladimír Vedra

 

Ostatní zaměstananci

Ludmila Hrdová

Marta Tausová