Výukové materiály

Pracoviště radioizotopů

Podpora výuky v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

MVDr. Jiří Bednář Ph.D.

Grant IVA 2016FVHE/2240/52

 

Stanovení dusičnanů v zelenině iontově selektivní elektrodou

https://www.youtube.com/watch?v=q9AQBgkGVaA

 

Stanovení redukujících cukrů ve víně

https://www.youtube.com/watch?v=wJoZ2u3RAU0

 

Kvalitativní charakteristiky rostlinných olejů

https://www.youtube.com/watch?v=uC_ORuywBgo

 

Stanovení bílkovin fotometricky

https://www.youtube.com/watch?v=VjNbP10dBEQ

 

Chromatografie alkaloidů

https://www.youtube.com/watch?v=rPJ7yU_7k_o

 

 

Grant IVA 2014FVHE/2110/020

 

Příprava roztoků:

https://www.youtube.com/watch?v=GuMRSwV0vDE

 

Dávkování kapalin:
https://www.youtube.com/watch?v=Ag-yHM-jaWA

 

Filtrace:
https://www.youtube.com/watch?v=7ktlpZQe4wU

 

Práce s kahany:
https://www.youtube.com/watch?v=dduYl8s7_50

 

 

Grant FRVŠ 304 2006 - Multimediální výukové pomůcky pro předmět chemie:

  • Výukové prezentace

Multimediální pomůcky