Výuka

Seznam předmětů :

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární hygiena a ekologie

 • Biofyzika
 • Chemie
 • Biochemie
 • Radiobiologie potravin (PVP)
 • Biochemie potravin (PVP
 • Biophysics
 • Chemistry
 • Biochemistry
 • Druhy a složení potravin

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční a kombinovaná forma)

 • Fyzika
 • Matematické základy pro potravinářství
 • Chemie
 • Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody
 • Instrumentální metody analýzy látek v potravinářství
 • Druhy a složení potravin

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Radiobiologie potravin a radiobiologické laboratorní metody
 • Ultrastopová analýza látek v potravinách

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie
 • Akvaristika (PVP)
 • Radiobiologie (PVP)

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Biofyzika
 • Chemie
 • Biochemie
 • Biophysics
 • Chemistry
 • Biochemistry

Magisterský studijní program Farmacie

 • Biofyzika
 • Biofyzika-laboratorní cvičení
 • Biophysics
 • Biophysics-laboratory practise

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

 • Analytická chemie
 • Radiobiologie
 • Veterinární chemie
 • Veterinární biochemie
 • Veterinární biofyzika

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární ekologie

 • Radiobiologie

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

 • Veterinární Biochemie
 • Analytická chemie

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

 • Chemie

Témata závěrečných prací (bakalářských a diplomových)