Ústav hygieny a technologie mléka

Ústav hygieny a technologie mléka je samostatným ústavem Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Realizuje výzkum, vývoj a výuku v oblastech hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků, mikrobiologie potravin a mikrobiologických laboratorních metod či chemie potravin a chemických laboratorních metod.

Na činnosti ústavu se podílí nejen kmenoví zaměstnanci, ale i pracovníci kooperujících vědeckých pracovišť a studenti magisterského a postgraduálního studia.


Struktura ústavu

  • Oddělení chemie a dalších vyšetřovacích metod (vedoucí MVDr. Michaela Králová Ph.D.)

  • Oddělení mikrobiologie a molekulárních metod (vedoucí MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

Výuka

   informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje
     Atlas - Mikrobiologie potravin

Výzkum
   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

  - Témata bakalářských prací
  - Témata diplomových prací
  - Témata disertačních prací

paska FRVŠ - výukové materiály
Bakteriální původci alimentárních onemocnění
Didaktická pomůcka vznikla díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŚ 204/2011


paska FRVŠ - výukové materiály
Laboratorní metody v mikrobiologii potravin
Výukové filmy vznikly díky finanční podpoře MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 330/2008paskaFRVŠ - výukové materiály
Interaktivní atlas potravinářské mikrobiologie
Vytvoření atlasu mikrobiologie potravin bylo financováno MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ 1668/2006


pdf icon  Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem PSE (Pressurized Solvent Extraction)
Vytvoření návodů na cvičení bylo financováno MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ 1069/2009


Přednosta ústavu

 

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Tel :  + 420 541 562 710

Mob: + 420 602 116 930

E-mail: vorloval@vfu.cz

 

Sekretariát

Alena Krejčiříková

Tel :  + 420 541 562 711

E-mail: krejcirikovaa@vfu.cz

 

Zaměstnanci

 

Profesoři

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Ruprich, CsC. (SZÚ)

 

Docenti

Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D (VUVeL)

Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D – zástupce vedoucího ústavu.

Doc. Ing. Štencl Jiří, DrSc.

 

Odborní asistenti

MVDr. Klára Bartáková, Ph.D.

RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Mgr. Marta Dušková, Ph.D.

MVDr. Michaela Králová, Ph.D.

MVDr. Pavlína Navrátilová. Ph.D.

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

Ing. Hana Zachovalová, Ph.D.

MVDr. Zora Šťástková, Ph.D.

 

Asistenti

MVDr. Lucia Hodulová - mateřská dovolená

Mgr. Jan Pospíšil

 

Techničtí pracovníci ústavu

MVDr. Jana Vyhnálková

Ing. Lenka Kaniová

 

Další pracovníci ústavu

Jarmila Ekartová

Alina Churey

Alena Kartousová

Dagmar Vítková

Alexandra Zanki

Jana Zehnalová

Anna Bártková


Postgraduální studenti
Obor Hygiena a technologie potravin

Jméno                                               

Ročník

Forma studia

Školitel

MVDr. Sandra Dluhošová

3.

Prez.

Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D

Mgr. Blanka Zábrodská 4. Prez. RNDr. I. Borkovcová, Ph.D.

Mag.nutr. Ines Lačanin

Mgr. Jan Pospíšil

MVDr. Lucia Hodulová

5.

2.

5.

Komb..

Komb.

Komb.

Doc. MVDr. R. Karpíšková, Ph.D.

Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D.

Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D.