Multimediální pomůcky - Mikrobiologie


Laboratorní metody v mikrobiologii potravin (Food Microbiology Laboratory Methods)
Zdroj financování: FRVŠ č. 330/2008
Autoři: Cupáková, Š. a Karpíšková, R.
Předmět: Chemie a mikrobiologie potravin (H1CP1, H1CP2); Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody (H3MI1, H3MI2; H4MI1, H4MI2)
Studijní ročník: FVHE, MSP (3. roč), BSP (2. roč), kombi BSP (2. roč)
Učební pomůcka poskytuje přehled o základních laboratorních metodách požívaných v mikrobiologii potravin. Jednotlivé metody jsou zde prezentovány formou krátkých videosekcí.
Learning tool provides an overview of food microbiolog laboratory methods. The various methods are presented in the form of short video section.
 Bakteriální původci alimentárních onemocnění (Foodborne Pathogens)
Zdroj financování: FRVŠ 204/2011
Autoři: Cupáková, Š., Necidová, L. a Karpíšková, R.
Předmět: Chemie a mikrobiologie potravin (H1CP1, H1CP2); Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody (H3MI1, H3MI2; H4MI1, H4MI2)
Studijní ročník: FVHE, MSP (3. roč), BSP (2. roč), kombi BSP (2. roč)
Učební pomůcka komplexním způsobem přibližuje problematiku vybraných bakteriálních původců alimentárních onemocnění.
Teaching tool in a comprehensive manner approaching the issue of selected important food borne pathogens.