Témata disertačních prací

 

Student

Název

BATELKOVÁ Petra

Studium polycyklických aromatických uhlovodíku v matrici živočišného původu

BOGDANOVIČOVÁ Kateřina

Patogenní potenciál syrového kravského mléka

HODULOVÁ Lucia

Vliv endogenních a exogenních faktorů na charakteristiku mléčného tuku

JOVANOVIC Danijela

Vliv MAP, teploty a doby skladování na změnu kvality vybraných mléčných výrobků

KELLNEROVÁ Eva

Výskyt reziduí kriticky významných antibiotik ve vybraných surovinách a potravinách živočišného původu

KOUKALOVÁ Kateřina

Prevalence vlastnosti meticillin rezistentních izolátů Staphylococcus aureus (MRSA) v chovech zvířat

LAČANIN Ines

Charakteristika baktérií mléčného kvašení a jejich využití v potravinářství

LANGOVÁ Jitka

Rovnovážné vlhkosti a sorpční tepla u vybraných potravin v oblasti skladovacích teplot

VOJKOVSKÁ Hana

Výskyt a vlastnosti vybraných bakteriálních původců alimentárních onemocnění v potravinách rostlinného původu a cesty jejich šíření

ZÁBRODSKÁ Blanka

Významné fyzikálně chemické parametry medu