Výuka


Ústav garantuje výuku v akreditovaných oborech bakalářských, magisterských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, Fakultě veterinárního lékařství a Fakultě farmacie VFU Brno.


Pedagogická činnost ústavu zahrnuje výuku těchto předmětů:


Fakulta veterinární hygieny a ekologie


Magisterský studijní program obor Veterinární hygiena a ekologie

Povinné
 

 • Výživa člověka

 • Chemie a mikrobiologie potravin

 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků

 • HACCP


Povinně volitelné

 

 • Veterinární praxe při zpracování mléka

 • Veterinární praxe při produkci mléka

 • Chemické laboratorní metody v analýze potravin


Státní rigorózní zkouška

 

 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobkůBakalářský studijní program
obor Bezpečnost a kvalita potravin-prezenční forma studia

 • Výživa člověka I. a II.

 • Potravinářské inženýrství a technika

 • Chemie potravin a chemické laboratorní metody

 • Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody

 • Laboratorní analýza potravin

 • Bakalářská práce I., II., III.

Státní rigorózní zkouška
Bakalářský studijní program
obor Bezpečnost a kvalita potravin - kombinovaná forma

 • Výživa člověka I. a II.

 • Potravinářské inženýrství a technika

 • Chemie potravin a chemické laboratorní metody

 • Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody I. a II.

 • Laboratorní analýza potravin

 • Praxe na SVÚ, SZPI

 • Bakalářská práce I., II., III.
   

Státní rigorózní zkouška
 

 • Laboratorní analýza potravinNavazující magisterský studijní program
obor Bezpečnost a kvalita potravin
Povinné

 

 • Diplomová praxe a práce I.a II.

 • HACCP

 • Mikrobiologické laboratorní metody

 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků I. a II.

 • Metodologie diplomové práce

 • Diplomová praxe I. a II.


Povinně-volitelné

 

 • Mikrobiologické laboratorní metody


Státní rigorózní zkouška

 

 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobkůFakulta veterinárního lékařství


Magisterský studijní program obor Veterinární lékařství

 • Hygiena produkce mléka I.

 • Milk production hygiene


Farmaceutická fakulta


Magisterský studijní program obor Farmacie

 • Chemie potravin a základy dietetiky

 • Food Chemistry and Principle of DietologyDoktorský studijní program
obor Hygiena a technologie potravin
Povinné

 

 • Chemie potravin

 • Mikrobiologie potravin


Povinně-volitelné

 

 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků

 • HACCP

 • Výživa člověka
Doktorský studijní program
obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Povinně-volitelné

 

 • Výživa člověka

 • Chemie potravin