Výuka

            → Seznam předmětů

            → Výukové materiály

          Témata kvalifikačních prací

 

 

Ústav hygieny a technologie masa zabezpečuje pro obě veterinární fakulty výuku prohlídky jatečných zvířat a masa, která je velmi významnou součástí vzdělání veterinárních lékařů i veterinárních asistentů. Výuka probíhá na velkokapacitních jatkách ve Skalici nad Svitavou, čímž je zajištěn dostatečný přísun materiálu.

Kromě prohlídky ústav zajišťuje také výuku v oblasti hygieny a technologie potravin živočišného původu, zejména masa včetně drůbeže, zvěřiny, ryb a dalších produktů akvakultury a výrobků z nich, dále živočišných tuků, vajec a vaječných výrobků a medu.

Pro výuku má ústav k dispozici posluchárnu, řadu cvičeben v budově ústavu a v sousedním Pavilonu Profesora Lenfelda a také technologické zázemí (rybí dílna, technologická dílna pro výrobu masných výrobků). Technologická dílna je plně vybavena zařízením k výrobě a tepelnému opracování široké škály masných výrobků, na jejichž výrobě se v rámci výuky podílí sami studenti.

Část praktické výuky je prováděna také formou výjezdů (exkurzí) do výrobních podniků.

Významnou část vyučovaných předmětů tvoří i senzorická analýza potravin. Laboratoř pro senzorickou analýzu splňuje požadavky ČSN ISO 8589. Hlavní místnost pro hodnocení je vybavena dvanácti hodnotitelskými boxy pro samostatné hodnocení.

Ústav hygieny a technologie masa spravuje také fakultní jatky. Zde probíhá výuka studentů v oblasti hygieny a technologie porážení prasat.