Výukové materiály

 

 

POZOR !!!

Skripta a další výukové materiály byly samozřejmě aktuální v době svého vzniku. Zvláště právní předpisy se od té doby mohly změnit. Mějte to prosím na paměti - aktuální informace obdržíte od vyučujících na přednáškách a cvičeních.

 

 

SKRIPTA

 

Veterinární prohlídka (2012)     Stáhnout

 

Praktické návody pro výuku cvičení z Hygieny produkce masa (2012)   Stáhnout

(Použitelné pro: Veterinární prohlídka - laboratorní část)

 

Hygiena a technologie drůbeže, vajec a zvěřiny (2014)    Stáhnout

 

Senzorická analýza potravin - Návody na cvičení (2014)    Stáhnout

 

Senzorická analýza potravin (2012)    Stáhnout

 

Trvanlivé masné výrobky (2012)    Stáhnout

 

Hygiena a technologie produktů rybolovu (2012)    Stáhnout

 

Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich,
mrazíren a mrazírenských výrobků - Návody do cvičení 
(2014)    
 Stáhnout 

 

Technologie a hygiena masa a masných výrobků - Návody na cvičení (2014)    Stáhnout

 

Technologie a hygiena potravin živočišného původu (2014)     Stáhnout

 

Technologie a hygiena potravin živočišného původu - Návody na cvičení (2014)  Stáhnout

 

Řízení kvality potravin živočišného původu (2013)    Stáhnout

 

 

 

 

MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY

 

Veterinární prohlídka   Odkaz