Seznam předmětů

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

obor Veterinární hygiena a ekologie

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H1PPO

Produkce potravin

1/1z

 

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

H1SA

Senzorická analýza potravin

 

1/2z

Ing. František Ježek, Ph.D.

H1PJ

Prohlídka jatečných zvířat a masa

 

1/3zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1HA

Hygiena a technologie masa a masných výrobků

 

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1DKZ

Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny

 

1/1z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1HR

Hygiena a technologie ryb a rybích produktů

 

1/1z

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H1HP

Hygiena a technologie vajec a medu

 

1/1zk

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Povinně volitelné předměty:

 

 

 

H1CHP

Choroby z potravin

 

0/1zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1PRY

Hygiena a technologie produktů rybolovu

 

0/1zk

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

 

 

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Veterinary hygiene and ecology

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

HAPPO

Produkce potravin

1/1z

 

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

HASA

Senzorická analýza potravin

 

1/2z

Ing. František Ježek, Ph.D.

 

 

 

 

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Bezpečnost a kvalita potravin - prezenční forma

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H3PJ

Prohlídka jatečných zvířat a masa

2/2z

2/3zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H3SA

Senzorická analýza potravin

1/3zk

 

Ing. František Ježek, Ph.D.

H3TZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

1/2z

1/2z

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

 

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Bezpečnost a kvalita potravin - kombinovaná forma

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H4PJ

Prohlídka jatečných zvířat a masa

8/18z

8/18zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H4SA

Senzorická analýza potravin

4/6zk

 

Ing. František Ježek, Ph.D.

H4TZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

4/10z

6/12z

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

 

 

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Bezpečnost a kvalita potravin

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H2THD

Technologie a hygiena drůbeže, vajec a zvěřiny

1/2zk

 

Ing. Alena Saláková, Ph.D.

H2THR

Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských výrobků

1/2zk

 

Doc.MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H2HV

Technologie a hygiena masa a masných výrobků

1/1z

2/3zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

 

 

 

 

 

Povinně volitelné předměty:

 

 

 

H2CHP

Choroby z potravin

1/0zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

V1MA

Hygiena produkce masa

1/1z

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

V1HYG

Hygiena potravin – bloková výuka, státní zkouška

 

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

 

Magisterský studijní program Veterinary medicine

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

VAMA

Hygiena produkce masa

1/1z

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

VAHYG

Hygiena potravin – bloková výuka, státní zkouška

 

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

end