Témata kvalifikačních prací

 

Archiv obhájených závěrečných prací je dostupný v databázi STAG.

 

 

Řešená témata doktorských disertačních prací

 • Hodnocení hygienických parametrů masa kuřat z bio a klasických chovů
 • Speciality ze syrových ryb typu sushi a sashimi - posouzení potravinové bezpečnosti jakosti a přínosu pro zdraví člověka
 • Analýza mikrobiologických a technologických parametrů vajec
 • Aplikace veterinárně hygienických postupů při získávání zvěřiny
 • Kvalitativní znaky zvěřiny a zvěřinových výrobků
 • Identifikace vybraných druhů tuňáků metodami molekulární biologie
 • Mikrobiální rizika spojená s manipulací a konzumací surovin a potravin

 

Témata bakalářských prací 2015-2017 

 • Hodnocení kvality masných výrobků s ohledem na platnou legislativu
 • Vliv způsobu kastrace na vybrané parametry vepřového masa
 • Zhodnocení produkce a dostupnosti majonéz na českém trhu
 • Stanovení chemických parametrů drůbežích točených salámů z tržní sítě
 • Senzorické hodnocení drůbežích točených salámů z tržní sítě
 • Konzumace masa u studentů VFU Brno - existují rozdíly v zastoupení vegetariánů na jednotlivých fakultách?
 • Studium postmortálních procesů v rybím mase z hlediska průběhu a vlivu na jeho kvalitu
 • Postavení hlemýžďů a žab ve výživě člověka
 • Mořské ryby z čeledi makrelovitých (Scombridae) - produkce, charakteristika druhů, vybrané parametry skladovatelnosti makrely obecné

 

Témata bakalářských prací 2016-2018 

 • Senzorické hodnocení drůbežích párků pomocí různých rozlišovacích metod
 • Spotřeba a oblíbenost jehněčího masa u nás a ve světě
 • Problematika alimentárních infekcí v gastronomii
 • Stanovení aktivity vody masa a masných výrobků v závislosti na teplotě stanovení
 • Isolace a identifikace Listeria spp. v potravinách živočišného původu
 • Lososovité ryby - hodnocení trendu produkce na světě, v Evropě a v EU
 • Vliv kastrace prasat na obsah a složení tuku

 

Témata diplomových prací 2015-2017 

 • Weissella viridescens jako původce kažení trvanlivých tepelně opracovaných salámů v ČR
 • Hodnocení vlivů na jakost masa
 • Změny vybraných fyzikálně-chemických parametrů jedlého podílu ryb během mrazírenského skladování
 • Zdravotní aspekty různých způsobů tepelné úpravy masa

Témata diplomových prací 2016-2018

 • Senzorické hodnocení tepelně opracovaných masných výrobků
 • Identifikace zvěřiny pomocí metody stanovení polymorfizmu délky restrikčních fragmentů u produktů PCR (PCR-RFLP)