Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

Výuka 
  Informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
   Informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

Výukové materiály ke stažení (*.zip soubory, mpg videa)

Tento výukový materiál je chráněn autorskými právy; je majetkem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a je určen výhradně ke studijním účelům. Uživatel nemá právo měnit jeho obsah a užívat části materiálu bez souhlasu autorů. Bezziskové kopírování za účelem studia je však povoleno.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravinPřednosta ústavu

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA

Sekretariát

Dita Kožíšková


Zaměstnanci

Profesoři

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA

Docenti

Doc. RNDr.  Iveta Bedáňová, Ph. D.

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph. D.

 

Odborní asistenti

MVDr. Radka Dobšíková, Ph. D.

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

MVDr. Zdeňka Hutařová, Ph.D. - MD

MVDr. Taťána Hytychová, Ph.D

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Mgr. Petr Maršálek, Ph. D.

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

 

Asistenti

MVDr. Karel Kovařík

MVDr. Zuzana Machovcová

MVDr. Martina Volfová

MVDr. Jiří Žák

 

 

Studenti doktorských studijních programů

-prezenční forma:

MVDr. Hana Čaloudová

Mgr. Veronika Doubková

MVDr. Nikola Hodkovicová

MVDr. Nina Charvátová

MVDr. Zuzana Machovcová

MVDr. Martina Volfová

MVDr. Andrea Nečasová

Mgr. Pavla Sehonová

Ing. Svatava Vitulová

- kombinovaná forma:

MVDr.Jana Berlinská

Mgr. Vendula Vomočilová

MVDr. Jiří Žák

 

Ostatní pracovníci

MVDr. Hana Čaloudová

Bohumila Červená

Mgr. Lenka Divišová - MD

Dagmar Dočekalová

Ing. Vladimíra Enevová

Irena Egerová

Milada Mazůrková

Květoslava Ošlejšková

Jana Poláchová

Michaela Skládaná

Lenka Uhrová