Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Kontakt                                 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

tel. +420541562651


 

!Informace o změně pracoviště ústavu!

 

rekonstrukce ústavu  


Přednosta ústavu
Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 
Sekretariát - Jiřina Nosková

 

Výuka
informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

Zaměstnanci

Profesoři

   Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

   Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. - zástupce přednosty

   Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Docenti 

   Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
 
Odborní asistenti

   Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. 

   MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

   Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

   Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. - curiculum vitae

   Ing. Mgr. Veronika Kováčová, Ph.D.

   MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

   Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

   Ing. František Vitula, Ph.D.

  

   

Asistenti

   MVDr. Vladimír Piaček

   

  

Studenti doktorských studiiních programů

               

                     1.ročník

   Mgr. Nicol Svobodová (školitel prof. Beklová)

   MVDr. Tomáš Heger (školitel/školitel-specialista prof. Pikula/ Dr. Banďouchová, Mgr. Kováčová, Doc.Zukal)                      

     

                     2.ročník

   Mgr. Daniela Hlávková (školitel prof. Beklová)

   MVDr. Hana Minářová (školitel doc. Palíková)

   MVDr. Lucie Filasová (školitel doc. Palíková) - kombinovaná forma sudia                               

  

                     3. ročník

   Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, BVM  (školitel prof. Pikula)   

   Mgr. Eva Jelínková (školitel doc. Palíková)    

   Mgr. Miroslava Kaňová (školitel dr. Banďouchová)- přerušení studia - curiculum vitae

   MVDr. Vladimír Piaček (školitel prof. Pikula)             

                     4. ročník

   Mgr. Hana Hrubá (školitel dr. Banďouchová) - přerušení studia

   MVDr. Zdeněk Klíma (školitel prof. Navrátil) - kombinovaná forma studia

   Mgr. Zuzana Králová (školitel prof. Beklová) - přerušení studia

   MVDr. Lubomír Pojezdal (školitel prof. Navrátil) - curiculum vitae

   Mgr. Petr Linhart (školitel prof. Pikula)

 

                     5. ročník

   Mgr. Jiří Brichta (školitel prof. Pikula)

   Mgr. Zdeňka Cutáková (školitel doc. Palíková)

   Ing. Michal Madžunkov (školitel prof. Navrátil) - přerušení studia - kombinovaná forma studia

 

Ostatní pracovníci

   Ilona Flajzarová

   Ladislava Grečynská

   Alena Halouzková

   Mgr. Petr Linhart

   Jitka Modrová

   Jiřina Nosková

   Irena Staňková

   

 

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.