Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Kontakt                                 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

tel. +420541562651


 

!Informace o změně pracoviště ústavu!

 

rekonstrukce ústavu  


Přednosta ústavu
Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 
Sekretariát - Jiřina Nosková

 

Výuka
informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

Zaměstnanci

Profesoři

   Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

   Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. - zástupce přednosty

   Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Docenti 

   Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
 
Odborní asistenti

   Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. 

   MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

   Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

   Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. - curiculum vitae

   MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

   Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

   Ing. František Vitula, Ph.D.

  

   Ing. Michaela Charvátová, Ph.D. - mateřská dovolená

   

Asistenti

   Ing., Mgr. Veronika Kováčová

   Mgr. Zuzana Králová

   MVDr. Vladimír Piaček

   

  

Studenti doktorských studiiních programů

               

                     1.ročník

   Mgr. Daniela Hlávková (školitel prof. Beklová)

   MVDr. Hana Minářová (školitel doc. Palíková)

   MVDr. Lucie Filasová (školitel doc. Palíková)                          

     

                     2.ročník

   Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, BVM  (školitel prof. Pikula) 

   Mgr. Kristýna Jánová (školitel doc. Palíková)    

   Mgr. Eva Jelínková (školitel doc. Palíková)                                    

   MVDr. Vladimír Piaček (školitel prof. Pikula)

    

                     3. ročník

   MVDr. Zdeněk Klíma (školitel prof. Navrátil)

   MVDr. Lubomír Pojezdal (školitel prof. Navrátil) - curiculum vitae

   Mgr. Petr Linhart (školitel prof. Pikula) 

   Mgr. Miroslava Kaňová (školitel dr. Banďouchová)- mateřská dovolená - curiculum vitae

                 

                     4. ročník

   Mgr. Hana Hrubá (školitel dr. Banďouchová) - mateřská dovolená

   Mgr. Zuzana Králová (školitel prof. Beklová) - mateřská dovolená

   Mgr. Zdeňka Cutáková (školitel doc. Palíková)

 

                     5. ročník

   Ing. Mgr. Veronika Kováčová (školitel prof. Pikula)

   Mgr. Jiří Brichta (školitel prof. Pikula)

 

 

Ostatní pracovníci

   Ilona Flajzarová

   Ladislava Grečynská

   Alena Halouzková

   Jitka Modrová

   Jiřina Nosková

   Irena Staňková

   

 

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.