Choroby zvěře

Popis

Cílem disciplíny je seznámení posluchačů s chovem, bionomií, základy etologie, výživou, chorobami volně žijící a uměle chované zvěře a jejich terapií, profylaxí a prevencí. Profilace posluchačů je zaměřena v prvé řadě na nemoci se závažným epizootologickým, epidemiologickým (přírodní ohniskovost nákaz) a ekonomickým významem, na jejich etiologii, patogenezi, klinické příznaky, diagnostiku, terapii, profylaxi a zejména prevenci.

 

Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

 

Vyučující: prof. Pikula, dr. Banďouchová, dr. Piaček, dr. Heger

 

Sylabus předmětu Choroby zvěře

 

Přednášky