Dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářství

Popis

Obsahem a cílem je základní definování jednotlivých pojmů z oblasti DDD. Studenti jsou seznámeni s původci infekčních onemocnění a s potravinovými škůdci, prostředky a metodami ochrany včetně legislativních norem.

 

Garant: Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

 

Vyučující: dr. Sedláčková

 

Sylabus předmětu Dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářství

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Definice dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Specifické hygienické a dezinfekční požadavky v potravinářském provozu. Projekt HACCP - plán integrované ochrany před škůdci.

1

2.

Zákony a vyhlášky související s dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací v potravinářství. Základní směry a základní pojmy zákonů a vyhlášek. Změny v povinnostech při nakládání s DDD.

1

3.

Dezinfekce - preventivní, ohnisková. Obecné zásady provádění dezinfekce. Zpracování technologického postupu čištění a dezinfekce.

1

4.

Dezinfekční prostředky. Výběr technologického vybavení. Ověření účinnosti dezinfekce.

1

5.

Zásady použití v potravinářském průmyslu. Základní charakteristiky, oblast a způsob použití, spektrum účinnosti.

1

6.

Přehled schválených dezinfekčních přípravků SZÚ Praha. Chemické složení a používané laboratorní metody na stanovení účinných látek.

1

7.

Dezinsekce - zásahy preventivní, represivní metody.

1

8.

Přehled škodlivých a epidemiologicky významných členovců, synantropní druhy.

1

9.

Nejčastější příklady dezinsekčního zásahu. Technologie dezinsekce. Ochranná a bezpečnostní opatření.

1

10.

Dezinsekční přípravky. Rozdělení dle původu, způsobu a mechanizmu účinku, mechanizmu vstupu do organizmu a působení. Seznam přípravků povolených hlavním hygienikem ČR pro ochrannou dezinsekci.

1

11.

Deratizace - monitorování stupně zamoření. Preventivní opatření, represivní metody hubení hlodavců. Škody způsobené hlodavci, hygienická a zdravotní rizika.

1

12.

Objekty deratizace. Morfologická a reprodukční charakteristika škodlivých hlodavců.

1

13.

Chemické hubení hlodavců. Rozdělení přípravků. Schválené přípravky pro ochrannou deratizaci. Hygiena a bezpečnost práce při provádění deratizace. Likvidace nástrah. Postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka.

1

14.

 

 

 

Cvičení

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Přehled doporučené literatury. Dodržování základních bezpečnostních pravidel v laboratořích a při manipulaci s biologickým materiálem.

1

2.

Vzorky dezinfekčních prostředků s atesty pro používání v potravinářských provozech, specifikace schválených prostředků.

1

3.

Vypracování sanitačního plánu v potravinářském provozu.

1

4.

Chemické složení nejčastějších druhů insekticidních přípravků používaných v potravinářském průmyslu.

1

5.

Praktické určování jednotlivých škůdců z řádu brouci (Coleoptera) příp. jejich vývojových stádií pomocí vytvořených ukázkových sbírek a za pomocí fotografií a materiálů, sloužících k tvorbě výukových karet s jednotlivými škůdci.

1

6.

Praktické určování jednotlivých škůdců ostatních řádů příp. jejich vývojových stádií pomocí vytvořených ukázkových sbírek a za pomocí fotografií a materiálů, sloužících k tvorbě výukových karet s jednotlivými škůdci.

1

7.

Obchodní formy chemických přípravků.

1

8.

Standardní metodika ochranné deratizace.

1

9.

Pracovní postup vyhodnocení účinnosti deratizace. Modelový matematický výpočet.

1

10.

Determinace nejdůležitějších škodících hlodavců a ptáků za pomocí fotografií a materiálů, sloužících k tvorbě výukových karet s jednotlivými škůdci.

1

11.

Ukázka sanitace v praxi – cvičení v terénu

1

12.

Dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářském provozu - exkurze

1

13.

Zápočet

1

14.