Nemoci ryb a včel

Popis

Cílem je seznámit posluchače s veterinární problematikou v chovech ryb a včel. Posluchači jsou seznámeni s významem ryb a včel, jejich chovem a faktory ovlivňujícími jejich zdravotní stav a kvalitu jejich produktů. Jsou seznámeni s nejdůležitějšími chorobami a metodami jejich diagnostiky, terapie a prevence. Praktická výuka je zaměřená na procvičení manipulace s rybami a včelami a vyšetřování ryb a včel.

 

Garant: prof. Stanislav Navrátil, CSc.

 

Vyučující: prof. Navrátil, doc. Palíková, dr. Papežíková

 

 

Sylabus předmětu Nemoci ryb a včel

 

Přednášky

1. Ryby. Zařazení ryb v zoologickém systému. Význam ryb v přírodě a význam chovu ryb. Ryba jako bioindikátor stavu životního prostředí.

 

2. Faktory ovlivňující zdravotní stav ryb. Faktory prostředí, chovatelské metody, stav organismu, veterinární zásahy.

 

3. Metody prevence, tlumení a terapie chorob ryb. Ochrana chovů před původci chorob ryb.

 

4. Choroby ryb. Přehled a rozdělení chorob ryb. Nákazová situace a výskyt chorob ryb v ČR.

 

5. Nejdůležitější choroby ryb I. Virózy, bakteriózy, mykózy. Etiologie, průběh, příznaky, diagnostika, terapie, prevence, opatření.

 

6. Nejdůležitější choroby ryb II. Parazitózy. Etiologie, průběh, příznaky, diagnostika, terapie, prevence, opatření.

 

7. Nejdůležitější choroby ryb III. Nekontagiózní choroby. Etiologie, průběh, příznaky, diagnostika, terapie, prevence, opatření.

 

8. Včela medonosná. Zařazení v zoologickém systému. Význam včel v přírodě a význam chovu. Včelí produkty. Včela jako bioindikátor.

 

9. Faktory ovlivňující zdravotní stav včel. Faktory prostředí, chovatelské metody, stav organismu, veterinární zásahy.

 

10. Metody prevence, tlumení a terapie chorob včel. Choroby včel. Ochrana chovů před původci chorob. Přehled a rozdělení chorob včel, výskyt v ČR.

 

11. Nejdůležitější choroby včel I. Choroby včelího plodu. Etiologie, průběh, příznaky, diagnostika, terapie, prevence, opatření.

 

12. Nejdůležitější choroby včel II. Choroby dospělých včel. Etiologie, průběh, příznaky, diagnostika, terapie, prevence, opatření.

 

13. Škůdci včel.

 

Cvičení

1. Životní prostředí ryb, chovy ryb. Anatomie a fyziologie ryb.

 

2. Druhové určení, třídění a posuzování ryb. Zjišťování výživného stavu, věku a pohlaví ryb.

 

3. Obecná diagnostika chorob ryb. Anamnéza, klinické vyšetření, ohledání, pitva, odběr materiálu.

 

4. Speciální diagnostika chorob ryb I. Virózy.

 

5. Speciální diagnostika chorob ryb II. Bakteriózy a mykózy.

 

6. Speciální diagnostika chorob ryb III. Parazitózy.

 

7. Speciální diagnostika chorob ryb IV. Nekontagiózní choroby, hematologické vyšetření.

 

8. Bionomie včelstva a chov včel. Anatomie a fyziologie včely medonosné.

 

9. Choroby včelího plodu a jejich diagnostika.

 

10. Choroby dospělých včel a jejich diagnostika.

 

11. Varroáza včel a její diagnostika.

 

12. Diagnostika chorob včelí matky. Škůdci včel a včelích produktů.

 

13. Konzultace, udělování zápočtů.