Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

 

Výuka
   informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

Zajímavé odkazy

 

Výukové materiály
Vyuka je podpořena v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

Laboratoř pro vyšetřování potravin č. 1660 akreditovaná ČIA

 - Nabídka analýz                                    

 - Osvědčení o akreditaci                        

 - Akreditované metody
 - Objednávka mikroskopického vyšetření
 - Informace k odběru vzorků

 - Školení v detekci strojně odděleného masa

- Ceník vyšetření


 

Přednosta ústavu

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

 

Zástupce přednosty

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Sekretariát

Marie Míšková

Zaměstnanci

Docenti

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Odborní asistenti

Mgr. Ing. Martina Bednářová, Ph.D. - MD

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D. (Randulová)

Ing. Martin Král, Ph.D.

Ing. Martina Oštádalová, Ph.D.

Mgr. Michaela Petrášová, Ph.D. (Talandová)

Mgr. Jana Pokorná, Ph.D.

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

 


Asistenti

Ing. Alexandra Tauferová

 
Studenti doktorských studijních programů
Mgr. Marie Bartlová

MVDr. Bc. Hana Běhalová
Mgr. Ludmila Luňáková


Laboranti

Dani Dordević, MSc.

Bc. Michaela Podloucká

Bc. Aneta Reichová

 

Ostatní zaměstananci

Dobromila Jozefčáková