Výzkum

Výzkumná činnost ústavu je rozdělena na dvě základní oblasti analýzy potravin. Jedná se o průkaz falšování potravin a hodnocení struktury potravin akvality potravin rostlinného původu.

Metody pro průkaz falšování potravin
Aplikace zejména mikroskopických metod a obrazové analýzy pro hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů potravin.
Oblast výzkumu je zaměřena na vývoj a aplikaci metod pro odhalování falšovaní potravin. Do této oblasti spadá rovněž aplikace mikroskopických metod na hodnocení struktury potravin a posuzování vlivu technologického opracování na potraviny. Sočasné výzkumné aktivity směřují do oblasti průkazu strojně odděleného masa, posuzování změny struktury kosterní svaloviny při výrobě šunek a vývoji imunofluorescenčních metod na průkaz rostlinných alergenů.
Některé výstupy výzkumné činnosti lze nalézt v podobě standardních operačních postupů na stránkách www.foodmicroscopy.com

Hodnocení kvality potravin rostlinného původu s ohledem na senzorickou a výživovou hodnotu
Aplikace chemických, fyzikálně chemických, senzorických metod a obrazové analýzy pro hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů potravin rostlinného původu.
Oblast výzkumu je v současné době zaměřena na hodnocení kvality čajů, kávy, pekárenských výrobků a kečupů.