Ústav výživy zvířat

Výuka

   Seznam předmětů, které ústav zajišťuje (ak. rok 2017 - 2018) (*.doc)
   Okruhy otázek - Výživa a dietetika I. a II.
   Skripta - Výživa a dietetika. II. díl - Výživa přežvýkavců

Výzkum
   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 
Laboratoř ústavu
 -
Žádost o laboratorní vyšetření (*.pdf)

Multimediální učební texty
  NutriNET 2015
 
  Kábrtovy dietetické dny 2015
 
 

Za aktualizaci ústavních stránek zodpovídá Hana Šírová.