Bakalářské práce

Obory: Ochrana zvířat a welfare, Bezpečnost a kvalita potravin

(výběr v akademickém roce 2016/2017, obhajoba v akademickém roce 2017/2018)

 

Jméno studenta                                Název práce                                  Jméno vedoucího práce

 

ADAMUŠKOVÁ Lucie Vliv prostředí na welfare a produkci vajec u nosnic kura domácího (Gallus gallus) v domácích chovech drůbeže Mgr. Sehonová   Pavla
BABULOVÁ Adéla Hodnocení vývoje produkce a prodeje biopotravin MVDr. Vošmerová Petra, Ph.D.
BUKOVJANOVÁ Iva Hodnocení welfare lišek ve vybraných ZOO v České republice  MVDr. Jozefová Jana, Ph.D.
FABIÁNOVÁ Aneta Hodnocení úrovně chovu a welfare vybraných sudokopytníků v zoologických zahradách MVDr. Doleželová Petra, Ph.D.
FAFEJTOVÁ Klára Porovánání welfare kojících a rodících prasnic v různých typech ustájení Doc. MVDr. Pišková Vladimíra, Ph.D.
HLOUŠKOVÁ Zuzana Soudní projednávání trestného činu týrání zvířat - vývoj v letech 1992-2014 Ing. Novotná Kružíková Kamila, Ph.D.
KINDEROVÁ Gabriela Chov a welfare vybraných druhů rodu Agapornis v České republice MVDr. Jozefová Jana, Ph.D.
KOVÁČOVÁ Kristýna Posouzení dojivosti mléčného skotu z hlediska welfare MVDr. Mikula Přemysl, Ph.D.
LOJDOVÁ Hana Vliv pohody zvířat na užitkovost, zdravotní stav, kondici a reprodukci v chovech mastného skotu Mgr. Sehonová Pavla
VEITOVÁ Lucie Nedostatek v ochraně a welfare cirkusových a zoo zvířat v letech 1998-2014 Mgr. Przybylová Renata, Ph.D.