Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství

Výuka 
  Informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje (viz podsekce Výuka)

Výzkum
   Informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

 

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin

 Přednosta ústavu

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 
Tel.: +420 54156 2777

Email: chloupekp@vfu.cz


Sekretariát

Červinková Michaela


Zaměstnanci

Docenti

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

Odborní asistenti

MVDr. Petra Doleželová, Ph.D. 

MVDr. Jana Jozefová, Ph.D.

Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.

Mgr. Renata Przybylová, Ph.D.

MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.

 

Asistenti

Mgr. Veronika Doubková

Mgr. Tomáš Král

Mgr. Pavla Sehonová

MVDr. Mgr. Veronika Šímová 


Studenti doktorských studijních programů

- prezenční forma:

 

- kombinovaná forma:

MVDr. Renata Nevrklová

 

 

Ostatní pracovníci

 Jiřina Urbánková