Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství

Výuka 
  Informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje (viz podsekce Výuka)

Výzkum
   Informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

 

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin

 Přednosta ústavu

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 
Tel.: +420 54156 2777

Email: chloupekp@vfu.cz


Sekretariát

Červinková Michaela


Zaměstnanci

Docenti

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

Odborní asistenti

MVDr. Petra Doleželová, Ph.D. 

MVDr. Jana Jozefová, Ph.D. - MD

Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.

Mgr. Renata Knoblochová, Ph.D. - MD

MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.

 

Asistenti

Mgr. Veronika Doubková

MVDr. Mgr. Tomáš Král, Ph.D.

Mgr. Pavla Sehonová

MVDr. Mgr. Veronika Zavřelová  - MD

MVDr. Monika Urbanová


Studenti doktorských studijních programů

- prezenční forma:

 

- kombinovaná forma:

MVDr. Renata Nevrklová

MVDr. Monika Urbanová

 

Ostatní pracovníci

Jiřina Urbánková - MD

Dana Skybová