Ocenění předaná v roce 2009 /Awards in 2009


Medaile k 90. výročí VFU Brno/Medals for the 90th anniversary of the VFU Brno

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Prorektorka pro vzdělávání

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Děkanka FVHE VFU Brno

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Proděkanka pro vzdělávání

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
Proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Doc. MVDr. Ladislav Malota, CSc.
Přednosta Ústavu biochemie, chemie a biofyziky

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Přednosta Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat

Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.
Přednosta Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
Přednostka Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie
(Ředitel MěVS Praha)

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie
(Ústřední ředitel SVS ČR)

Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
Ústav hygieny a technologie mléka
(SZÚ Praha, vedoucí Odboru hygieny výživy a bezpečnosti potravin)

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
Ústav hygieny a technologie masa
(Ředitel společnosti Steinhauser Tišnov, s.r.o.)

MVDr. Josef Kameník, CSc.
Ústav hygieny a technologie masa
(Generální ředitel Kmotr-Masna Kroměříž a.s.)