Ocenění předaná v roce 2010

SLAVNOSTNÍ VĚDECKÁ RADA FVHE, DNE 14.10.2010
(zahájení Konference Hygiena a technologie potravin – XL. Lenfeldovy a Höklovy dny)

 

Plaketa prof. Matyáše 
Prof. MVDr. Augustin Buš, CSc.
Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, Ph.D.
Prof. MVDr. Josef Holec, CSc.
Prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc.
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.
Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
MVDr. Jaromír Lát, CSc.
MVDr. Josef Radoš
MVDr. Ivan Hlobil
MVDr. Milena Vicenová
Ing. Jakub Šebesta
rodina prof. Matyáše

Čestné uznání za práci při rozvoji fakulty a šíření jejího dobrého jména
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.
Doc. MVDr. Petr Chloupek Ph.D.
Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Čestné uznání za práci v oboru hygieny potravin a šíření dobrého jména v praxi
MVDr. Josef Boháč
MVDr. Josef Brychta, Ph.D.
MVDr. Zdeněk Císař
MVDr. Radovan Čech
MVDr. Jiří Hlaváček
MVDr. Jan Hrzal
MVDr. Dušan Těšický
MVDr. Miroslav Tuček
MVDr. Jaroslav Honegr
MVDr. Bibiana Janáčková
MVDr. Miloslav Jašek
MVDr. Bohumil Kubát
MVDr. Ladislav Hájek, CSc.
MVDr. Josef Kameník, CSc.
MVDr. František Mikeš
MVDr. Radko Pastor
MVDr. Stanislav Sekyra
MVDr. Pavel Kužniar
MVDr. Jan Lazecký
MVDr. Pavel Mikuláš
MVDr. Radek Staněk
MVDr. Pavel Váhala
MVDr. Karel Augustin
MVDr. František Dolejší st.
MVDr. Josef Hantsch

Čestné uznání za celoživotní práci v oboru hygieny potravin a výchovu absolventů fakulty v praxi

MVDr. Pavel Groh
MVDr. Jan Lidický
MVDr. Oldřich Gojiš
MVDr. Josef Augustin
MVDr. František Dolejší ml.
MVDr. Aleš Hantsch
MVDr. Česta Hladký

Čestné uznání za vynikající výsledky dosažené při doktorském studiu
MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.
RNDr. Monika Dolejská

Čestné uznání za dlouholetou vynikající spolupráci při přípravě studentů a absolventů fakulty pro praxi 
KMOTR - Masna Kroměříž, a.s. - MVDr. František Mikeš
Kostelecké uzeniny, a.s. - Ing. Pavel Kváč
LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. - Karel Quast
Moravia Lacto a.s. - Ing. Stanislav Coufal
MP Krásno, a.s. - Karel Pilčík
Váhala a spol. s.r.o. - Robert Váhala


SETKÁNÍ DĚKANŮ FVHE, DNE 24.10.2010
Plaketa prof. Matyáše 
Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc.
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.


Pozn: Čestná uznání a plakety byly předány společně s etui (krabičkou) s plaketou prof. Matyáše a plaketou s fakultním znakem.