Ecology and Diseases of Game, Fish and Bees

                     Contact

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

Department of Ecology and Diseases of Game, Fish and Bees

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

tel. +420541562651

 

HeadProf. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Secretary - Jiřina Nosková

 

                     Education
Pedagogical activities at the Department


                    Research
Research aktivities of the Department

                     Staff
Professors

   Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

   Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. - Deputy Head of Department

   Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Docents

   Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
 

Assistant professors

   MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

   MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

 

   Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D.

   Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. - curiculum vitae

   Ing. František Vitula, Ph.D.

   Ing. Michaela Charvátová, Ph.D. - maternity absence

   Ing. Jana Sedláčková, Ph.D. 

 

  
Assistents

   Ing., Mgr. Veronika Kováčová

   Mgr. Zuzana Králová

   MVDr. Vladimír Piaček

 

  

  

 Students of the Doctoral study

 

                   1.ročník

   

      Mgr. Daniela Hlávková (supervisor prof. Beklová)

      MVDr. Hana Minářová (supervisor doc. Palíková)

      MVDr. Lucie Filasová (supervisor doc. Palíková)  

                           

                   

                   2.ročník

 

     Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, BVM  (supervisor prof. Pikula) 

     Mgr. Kristýna Jánová (supervisor doc. Palíková)    

     Mgr. Eva Jelínková (supervisor doc. Palíková)                                    

     MVDr. Vladimír Piaček (supervisor prof. Pikula)

     

                   3. ročník

 

    MVDr. Zdeněk Klíma (supervisor prof. Navrátil)

    MVDr. Lubomír Pojezdal (supervisor prof. Navrátil) - curiculum vitae

    Mgr. Petr Linhart (supervisor prof. Pikula) 

    Mgr. Miroslava Kaňová (supervisor dr. Banďouchová)- mateřská dovolená - curiculum vitae

                 

                    4. ročník

   

    Mgr. Hana Hrubá (supervisor dr. Banďouchová) - mateřská dovolená

    Mgr. Zuzana Králová (supervisor prof. Beklová) - mateřská dovolená

    Mgr. Zdeňka Cutáková (supervisor doc. Palíková)

 

                    5. ročník

 

    Ing. Mgr. Veronika Kováčová (supervisor prof. Pikula)

    Mgr. Jiří Brichta (supervisor prof. Pikula)

 

 

Other staff

 

   Ilona Flajzarová

   Ladislava Grečynská

   Alena Halouzková

   Jitka Modrová

   Jiřina Nosková

   Irena Staňková

  

 

 

Webmaster: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.