Fotogalerie z konferencí

 Konference probíhající každoročně

Fakultní studentská vědecká konference Interní grantové agentury VFU Brno


Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny

Ochrana zvířat a welfare

Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

Konference studentské vědecké a odborné činnosti

  • 2016 listopad - VIV. konference 
  • 2015 listopad - VIII. konference
  • 2014 listopad - VII. konference
  • 2013 listopad - VI. konference 
  • 2012 listopad - V. konference
  • 2011 listopad - IV. konference
  • 2010 listopad - III. konference
  • 2009 listopad - II. konference

Konference probíhající 1x za dva roky

Kábrtovy dietetické dny

Lupina