Sborníky z konferencí

Konference probíhající každoročně


Fakultní studentská vědecká konference Interní grantové agentury VFU Brno

Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny

Ochrana zvířat a welfare

 

Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí


Konference studentské vědecké a odborné činnosti

Konference probíhající 1x za dva roky

 

Kábrtovy dietetické dny

Lupina