Bakalářský studijní program - prezenční forma

Bakalářské studium se uskutečňuje v rámci bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční a kombinovaná forma) v českém i anglickém jazyce, dále v oboru Ochrana zvířat a welfare v prezenční formě v českém i anglickém jazyce a od akademického roku 2016/17 nově v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii v prezenční formě v českém jazyce.
Standardní doba bakalářského studia je 3 roky.
Studium je zakončováno státní závěrečnou zkouškou a absolventům se uděluje titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).

 

Bezpečnost a kvalita potravin

Ochrana zvířat a welfare

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii