Studijní plány

 Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma)


 

Pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 45 kreditů

Pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů

 

 1. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) (nové kurikulum - upraveno 14.8.2015 )

Předmět Kód předmětu Garant Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Chov zvířat 2230/H6 Prof. Suchý 2/2 zk 6    
Výživa zvířat 2220/H6 Prof. Straková 2/2 zk 6    
Fyziologie zvířat 2390/H6 Prof. Večerek 2/1 zk 5    
Anatomie zvířat 2190/H6 Dr. Banďouchová 2/1 zk 5    
Statistika a informatika 2390/H6 Doc. Bedáňová 1/2 z 5    
Speciální angličtina I, II 9750/H6 Mgr. Schüllerová
0/2 z 2 0/2 z 2
Tělesná výchova I, II 9760/H6 Dr. Kubernát 0/2 z 1 0/2 z 1
Etologie 2390/H6 Doc. Voslářová     2/1 zk 5
Základy veterinární péče 2390/H6 Prof. Večerek     2/1 zk 4
Welfare hospodářských zvířat 2390/H6 Doc. Pištěková     2/2 zk 5
Welfare, stres, bolest, utrpení u zvířat 2390/H6 Prof. Večerek, Prof. Doubek     2/0 zk 5
Ekologie zvířat 2190/H6 Dr. Banďouchová     2/2 zk 4
Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie 2110/H6 Dr. Kopřiva     2/2 zk 4
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů     21 30 20 30
Počet zkoušek       4 zk   6 zk


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, z=zápočet, zk=zkouška, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr

2. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) (od příštího roku 2016/17 bude výuka dle nového kurikula)

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Welfare psů a kynologie 2390/H6 Doc. Voslářová 2/1 zk 6    
Welfare koček a zájmových zvířat (ptáci, plazi a drobní savci)  1660/H6 Prof. Knotek 2/0 zk 5    
Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad, opuštěných zvířat a útulky pro zvířata, zvířat cirkusů a činnost cirkusů  2390/H6 Prof. Večerek 1/1 zk 4    
Welfare koní a jezdectví  1670/H6 Dr. Sedlinská 2/1 zk 5    
Laboratorní vyšetřování vzorků II - hematologie  1200/H6 Prof. Doubek 1/2 zk 5    
Bakalářská práce I  2390/H6 Doc. Voslářová 1/6 z 5    
Welfare zvěře a myslivost  2190/H6 Prof. Pikula     2/1 zk 5
Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství  2190/H6 Doc. Navrátil     2/1 zk 5
Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech  2390/H6 Doc. Modrá     2/1 zk 6
Laboratorní vyšetřování vzorků III - molekulární analýza  1200/H6 Doc. Matalová     1/2 zk 5
Myslivost (povinně volitelný předmět č. 1)*  2190/H6 Dr. Forejtek     2/2 zk 2
Rybářství (povinně volitelný předmět č. 2)*  2190/H6 Doc. Palíková     1/1 zk 2
Včelařství (povinně volitelný předmět č. 3)*  2190/H6 Doc. Navrátil     1/1 zk 2
Akvaristika (povinně volitelný předmět č. 4)*  2110/H6 Prof. Dvořák     1/1 zk 2
Welfare handicapovaných zvířat (povinně volitelný předmět č. 5)*   Prof. Pikula     1/1 zk 2
Genetika zvířat (povinně volitelný předmět č. 6)*  1260/H6 Prof. Hořín     2/0 zk 2
Zacházení s hospodářskými zvířaty (povinně volitelný předmět č. 7)*  2230/H6 Dr. Chloupek     0/2 zk 2
Radiobiologie (povinně volitelný předmět č. 8)*  2110/H6 Prof. Dvořák     1/1 zk 2
Ornitologie (povinně volitelný předmět č. 9)  2150/H6 Dr. Sychra     1/1 zk 2
Bakalářská práce II   Školitel     0/6 z 5
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů     20 30 22-24 30
Počet zkoušek       5 sk   6 zk


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, z=zápočet, zk=zkouška, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr.
*Student si volí dva z povinně volitelných předmětů.

 

3. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) (od roku 2017/18 bude výuka dle nového kurikula)

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Porodnictví a reprodukce zvířat  1680/H6 Doc. Lopatářová 2/0 zk 5    
Péče o poraněná zvířata  1660/H6 Prof. Nečas 2/0 zk 5    
Nákazy zvířat  1240/H6 Prof. Treml 2/0 zk 4    
Právní předpisy v ochraně zvířat   Prof. Večerek 2/2 zk 6    
Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza  2390/H6 Mgr. Maršálek 2/2 zk 5    
Bakalářská práce III   Školitel 0/6 z 5    
Bakalářská práce IV   Školitel     0/16 13
Praxe v oblasti ochrany zvířat a welfare  2390/H6       0/4 5
SZ - Etologie         SZK 2
SZ - Welfare zvířat         SZK 2
SZ - Ochrana zvířat         SZK 2
SZ - Právní předpisy v ochraně zvířat         SZK 2
SZ - Laboratorní vyšetřování vzorků         SZK 2
OBP - Obhajoba bakalářské práce         OBP 2
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů     20 30   30
Počet zkoušek       5 zk 5 SZ + obhajoba  


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, z=zápočet, zk=zkouška, SZ=státní zkouška, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.