Studijní plány

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (prezenční forma)


 

Pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 45 kreditů

Pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů

 

 1. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) (nové kurikulum - upraveno 28.1.2016)

Předmět Kód předmětu Garant Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Biologie a molekulárně biologické metody   Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc 2/2 zk 3    
Chemie a biochemie  

Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.
2/1 zk 4    
Biofyzika potravin   Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 1/2 zk 4    
Výživa potravinových zvířat  

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
2/1 zk 4    
Chov potravinových zvířat   Doc. Ing. David Zapletal, Ph.D. 1/1 zk 3    
Druhy a složení potravin   Mgr. Ing. Bohdana Janštová, Ph.D. 2/1 zk 4    
Kvalita, hygiena a zdravotní nezávadnost potravin   Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Mgr. Michaela Petrášová 1/1
4    
Odborná angličtina   Mgr. Silvie Schüllerová. Ph.D.  0/2 2    
Ekologie v produkci potravin (Povinně volitelný předmět č. 1)   Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM  1/1 2    
Antinutriční látky v krmivech a potravinách (Povinně volitelný předmět č. 2)  

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.,

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
 1/1 2    
Sport (Povinně volitelný předmět č. 3)   PaeDr. Jan Kubernát  0/2 2    
Nemoci potravinových zvířat   Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA     2/1 zk 4
Potravinářské technologie   Doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc., Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.     2/1 zk 4
Produkce potravinových surovin rostlinného původu  

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
    2/1 zk 4
Produkce potravinových surovin živočišného původu   Doc. Ing. David Zapletal, Ph.D.     2/1 zk 4
Analýza surovin rostlinného původu   Ing. Jana Doležalová, Ph.D.     1/2 zk 3
Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody   Mgr. Marta Dušková, Ph.D.     3/4 zk 5
Odpady v potravinářské výrobě a gastronomii       (Povinně volitelný předmět č. 1)   Mgr. Kateřina Járová, Ph.D.     2/1 3
Instrumentální analýza potravin                                (Povinně volitelný předmět č. 2)   Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.     1/1 3
Maso a masné výrobky v různých regionech světa (Povinně volitelný předmět č. 3)   Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.     1/0 3
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů     13/13 30 15/12 30
Počet zkoušek      6 zk    6 zk  


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, z=zápočet, zk=zkouška, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr
Student si volí dva z povinně volitelných předmětů.

 

2. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) 

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Hygiena a technologie potravin živočišného původu   Ing. Alena Saláková, Ph.D.  2/2 zk  5    
Hygiena a technologie potravin rostlinného původu   doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Ing. Alexandra Tauferová  2/2 zk  5    
Senzorická analýza potravin   Ing. František Ježek, Ph.D.  1/3 zk 4    
Ekonomika stravovacího provozu   doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.  1/1 zk  2    
Chemie potravin a chemické laboratorní metody  

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.,

MVDr. Michaela Králová, Ph.D.
 4/4 zk  5    
Metodologie bakalářské práce   doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.  1/0  1    
Bakalářská práce I      0/3  4    
Radiační hygiena v potravinářství (povinně volitelný předmět č. 1)   prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.  1/1  2    
Biochemie potravin PVP (povinně volitelný předmět č. 2)   MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.  1/1  2    
Mléko a mléčné výrobky v různých regionech světa (povinně volitelný předmět č. 3)   MVDr. Pavlína Navrátilová, Ph.D.  2/0  2    
Výživa člověka   prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.      2/1 zk  
Nákazy potravinových zvířat   prof. MVDr. František Treml, CSc.     2/2 zk  
Hygiena ve stravovacím provozu    

Mgr. Ing. Bohdana Janštová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
     2/1 zk  
Zdravotní nezávadnost pokrmů a nápojů v gastronomii   Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.      2/1 zk  
Obecná gastronomie   Ing. Pavla Burešová, Ph.D.      2/1 zk  
Biostatistika   doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.      1/2 zk  
Bakalářská práce II          0/6  
Značení potravin (povinně volitelný předmět č. 1)   Mgr. Ing. Bohdana Janštová, Ph.D.      1/1  
Balení potravin (povinně volitelný předmět č. 2)   doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.      1/1  
Konzervace potravin (povinně volitelný předmět č. 3)   prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.      1/1  
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů      14/17  30  13/16 30
Počet zkoušek      5 zk    6 zk  

Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, z=zápočet, zk=zkouška, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr.
PVP - Student si volí dva z povinně volitelných předmětů.

 

3. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma)

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Regionální gastronomie   PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.  2/3 zk  4    
Technologie v gastronomii   PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.  2/2 zk  4    
Gastronomický servis   Ing. Pavla Burešová, Ph.D.  2/1 zk  3    
Řízení stravovacího provozu  

PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.,

Ing. Pavla Burešová, Ph.D.
 2/1 zk  3    
Infekce a intoxikace z potravin a z pokrmů   prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.  1/0 zk  2    
Legislativa v gastronomii  

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.,

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
 2/2 zk  4    
Bakalářská práce III      0/6  3    
Praxe v gastronomickém provozu      blok 40  3    
PVP - Víno v gastronomii   Ing. Pavla Burešová, Ph.D.  1/2  2    
PVP - Káva  v gastronomii   Mgr. Jana Pokorná, Ph.D.  1/1  2    
PVP - Čaj v gastronomii   doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Ing. Martina Ošťádalová  1/1  2    
Hygiena a technologie potravin a pokrmů   doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Ing. Pavla Burešová, Ph.D.      30 SZ  5
Gastronomie   doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Ing. Pavla Burešová, Ph.D.      30 SZ  5
Laboratorní hodnocení potravin a pokrmů   prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.      30SZ  5
Zdravotní nezávadnost potravin v gastronomii   doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.      30 SZ  5
Legislativa v gastronomii   prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.      30 SZ  5
Bakalářská práce IV         obhajoba  5
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů      13/18  30  5 SZ  30
Počet zkoušek      6 zk      


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, z=zápočet, zk=zkouška, SZ=státní zkouška, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.