Pro uchazeče

 AKTUALITY

  • 2. kolo přijímacího řízení FVHE VFU Brno, pro žádný z oborů na uvedené fakultě, nebude pro akademický rok 2017/2018 otevřeno (4.7.2017)

 

 

 

Starší příspěvky

  • Vypsání přijímacího řízení do DSP 2016/2017 (21.3.2016) 
  • Elektronická přihláška ke studiu pro nový obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii již aktivní !!! (2.2.2016)

  • Nové studijní obory na FVHE:Den otevřených dveří 29.1.2016 (23.12.2015)
    • Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
    • Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky. (21.1.2016)
  • Byly aktualizovány informace  o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 (27.10.2015)
  • Vzhledem k počtu úspěšných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, nedojde k vypsání 2. kola přijímacího řízení v oborech: Veterinární hygiena a ekologie (magisterský studijní program), Bezpečnost a kvalita potravin (bakalářský studijní program - prezenční a kombinovaná forma studia), Ochrana zvířat a welfare (bakalářský studijní program) (20.7.2015)