Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterské studium se uskutečňuje v rámci navazujícího magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin v českém a anglickém jazyce a v oboru Ochrana zvířat a welfare, rovněž v českém a anglickém jazyce.

Standardní doba studia je 2 roky, které navazuje na tříleté bakalářské studium. Forma studia je prezenční. Studium je zaměřeno na hygienu a technologii potravin, laboratorní analýzu potravin, ekologické aspekty potravin, právní předpisy a dozor v oblasti potravin živočišného i rostlinného původu, zejména masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, drůbeže, vajec, tuků, ryb, mrazírenských výrobků, medu, obilovin, olejnin, okopanin, ovoce, zeleniny, sladidel, ochucovadel, čaje, kávy a nápojů.

Studium je zakončováno státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací a absolventům se uděluje titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).

Uplatnění absolventi nacházejí v orgánech kontroly nezávadnosti a kvality potravin, v potravinářských podnicích při výrobě, zpracování, přepravě a prodeji potravin, v laboratořích kontroly potravin i ve státní správě.

Bezpečnost a kvalita potravin

Ochrana zvířat a welfare