Studijní plány

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma)


 

1. rok – navazující magisterský studijní program (nové kurikulum - upraveno 14.8.2015 )

 

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Poruchy chování zvířat   Dr. Dobšíková 2/1 zk 5    
Poruchy zdraví z výživy zvířat   Prof. Suchý 2/1 zk 5    
Poruchy zdraví související se zoohygienou   Prof. Suchý 2/1 zk 5    
Mediální komunikace v ochraně zvířat   Prof. Večerek 1/1 zk 3    
Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny   Doc. Voslářová     2/2 zk 4
Nemoci přežvýkavců, prasat a drůbeže   Prof. Smola     2/1 zk 5
Laboratorní diagnostika - poruchy vnitřního prostředí   Dr. Dobšíková, Ing. Blahová     2/2 zk 6
Nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat   Prof. Knotek     2/0 zk 5
Otravy u zvířat (povinně volitelný předmět č. 1)*   Mgr. Široká     1/1 zk 3
Ekotoxikologie (povinně volitelný předmět č. 2)*   Prof. Z. Svobodová     2/0 zk 3
Produkce mléka a welfare přežvýkavců (povinně volitelný předmět č. 3)*   Prof. Vorlová     1/1 zk 3
Produkce vajec a welfare drůbeže (povinně volitelný předmět č. 4)*   Ing. Bořilová     1/0 zk 3
Produkce masa a welfare prasat a přežvýkavců (povinně volitelný předmět č. 5)*   Prof. Steinhauserová     1/1 zk 3
Produkce ryb a welfare ryb (povinně volitelný předmět č. 6)*   Doc. Buchtová     1/1 zk 3
Jatky a welfare zvířat na jatkách (povinně volitelný předmět č. 7)*   Prof. Steinhauserová     1/0 zk 3
Laboratorní diagnostika- molekulární genetika v ochraně zvířat (povinně volitelný předmět č. 8)*   Mgr. Papoušek     1/1 zk 3
Ochrana zvířat moří a oceánů (povinně volitelný předmět č. 9)*   Doc. Sychra     1/2 zk 3
Ochrana zvířat kontinentů (povinně volitelný předmět č. 10)*   Doc. Široký     1/1 zk 3
Diplomová práce   Školitel 0/7 z 7 0/7 z 7
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů     20 30 14-17 30
Počet zkoušek     5zk   5 zk  

 

Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, pov.vol.=povinně volitelný předmět, z=zápočet, zk=zkouška,
hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr 

 

Student si musí povinně zvolit 2 předměty.

 

 

2. rok – navazující magisterský studijní program (od příštího roku 2016/17 bude výuka dle nového kurikula)

 

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Záchrana zvířat v extrémních situacích   Dr. Žák 1/0 zk 3    
Mediální komunikace v ochraně zvířat   Prof. Večerek 1/1 zk 5    
Státní správa v ochraně zvířat   Doc. Chloupek 2/0 zk 5    
Marketing a management v ochraně zvířat   Doc. Pištěková 1/1 zk 4    
Laboratorní diagnostika - parazitární a infekční choroby   Prof. Čížek, prof. Koudela, Prof. Celer 2/2 zk 6    
Diplomová práce   Školitel 0/7 z 7 0/16 13
Praxe v oblasti kontroly a dozoru nad ochranou zvířat         0/4 5
SZZ - Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže         SZZ 2
SZZ - Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat         SZZ 2
SZZ - Pov. vol. Ochrana a welfare pokusných zvířat         SZZ 2
SZZ - Pov. vol. Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat         SZZ 2
SZZ - Pov. vol. Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů         SZZ 2
SZZ - Státní správa v ochraně zvířat         SZZ 2
SZZ - Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat         SZZ 2
ODP - Obhajoba diplomové práce         ODP 2
Počet hodin týdně celkem, počet kreditů     18 30   30
Počet zkoušek       5 zk 5 SZ + obhajoba  

 

Vysvětlivky:

kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, pov.vol.=povinně volitelný předmět, z=zápočet, zk=zkouška, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr