Studijní plány

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin


 

Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 45 kreditů

(Předmět lze během studia zapsat max. dvakrát)

 

1. rok – navazující magisterský studijní program (nové kurikulum - upraveno 14.8.2015 )

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv.(h/týden kr.h. př./cv. (h/týden)
kr.h.
Technologie a hygiena ryb, měkkýšů a korýšů a výrobků z nich 2350/H2 Doc. Buchtová 1/2 zk 2    
Technologie a hygiena medu a včelích produktů 2190/H2 Prof. Navrátil 1/1 zk 2    
Hygiena a technologie mlýnských a pekárenských výrobků 2210/H2 Dr. Pospiech 1/3 zk 4    
Hygiena a technologie škrobnatých surovin, olejnin a luštěnin 2210/H2 Doc. Tremlová, Ing. Ošťádalová 1/4 zk 4    
Laboratorní analýza potravin rostlinného původu I 2210/H2 Ing. Král 0/2 3    
Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků 2340/H2 Prof. Vorlová, Doc. Janštová 2/2 zk 4    
Laboratorní analýza mléka a mléčných výrobků 2340/H2 Prof. Vorlová 0/2 3    
Hygiena a technologie v gastronomii 2210/H2 Doc. Tremlová, Ing. Burešová 2/1 zk 2    
Metodologie diplomové práce 2340/H2 Prof. Vorlová 1/0 1    
Diplomová práce     0/4 4 0/4 4
Falšování potravin 2210/H2 Dr. Pospiech     2/1 zk 3
Hygiena a technologie cukru, cukrovinek, ochucovadel a pochutin 2210/H2 Doc. Tremlová, Ing. Ošťádalová     2/2 zk 5
Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, hub a suchých plodů 2210/H2 Dr. Pospiech     2/2 zk 5
Laboratorní analýza potravin rostlinného původu 2210/H2 Ing. Král     0/2 4
Řízení kvality a bezpečnosti potravin 2210/H2 Mgr. Javůrková     1/1 zk 2
HACCP 2340/H2 Dr. Necidová     2/1 zk 3
Ochrana potravin při mimořádných situacích 2110/H2 Prof. Dvořák     1/1 zk 2
Management potravináské laboratoře (povinně volitelný předmět č. 1) 2210/H2 Mgr. Javůrková, Mgr. Petrášová 1/1 1    
Mikroskopie potravin (povinně volitelný předmět č. 2) 2210/H2 Dr. Pospiech 1/2 1    
Chemické laboratorní metody(povinně volitelný předmět č. 3) 2340/H2 Prof. Vorlová     1/2 2
Mikrobiologické laboratorní metody (povinně volitelný předmět č. 4) 2340/H2 Dr. Bursová     1/2 2
Konzervace potravin (povinně volitelný předmět č. 5) 2340/H2 Prof. Vorlová     1/1 2
Počet hodin týdně celkem     10/23   11/17  
Počet zkoušek, kreditů     6 30 6 30


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení,
hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr 
Student si volí jeden z povinně volitelných předmětů.

 

2. rok – navazující magisterský studijní program (od příštího roku 2016/17 bude výuka dle nového kurikula)

Předmět Kód předmětu Vyučující 9. Zimní semestr 10. Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Choroby z potravin (pov.vol.3) 2350/H2CHP Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 1/0 zk 3    
Mikrobiologické laboratorní metody (pov.vol.3) 2340/H2MLM MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 2/0 zk 3    
Cizorodé látky v potravinách 2190/H2CLP Ing. Michaela Charvátová, Ph.D. 1/2 3    
Řízení kvality a bezpečnosti potravin H2RKP Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 1/1 zk 3    
Ultrastopová analýza látek v potravinách 2190/H2UAP Prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc. 2/1 2    
Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků I. a II. 2340/H2HM1 2340/H2HM2 Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
2/2 6 2/3*** 4
Technologie a hygiena masa a masných výrobků I a II. 2350/H2HV1 2350/H2HV2 Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. 1/1 6 2/3*** 4
Hygiena a technologie potravin rostlinného původu 2210/H2HTP Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.     2/3*** 4
Analýza potravin 2350/H2AP Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D..     0/0*** 4
Ekologie v potravinářství 2190/H2EP Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
    0/0*** 4
Legislativa a kontrola potravin 2390/H2LKP Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.     2/0*** 4
Diplomová praxe a práce I a II   vedoucí práce 0/7 7 0/6 obh. 6
Počet hodin týdně celkem     10/14   8/15  
Počet zkoušek, kreditů     2 30 6 **+ obhajoba 30


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení,
hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr
*** dílčí státní zkouška
Student si volí jeden z povinně volitelných předmětů