Studijní plány

Magisterský studijní program pro obor Veterinární hygiena a ekologie


 

Pro postup do 2. roku studia je třeba získat minimálně 45 kreditů

Pro postup do 3. roku studia je třeba získat minimálně 100 kreditů

Pro postup do 4. roku studia je třeba získt minimálně 150 kreditů

Pro postup do 5. roku stuida je třeba získat minimálně 200 kreditů

Pro postup do 6. roku studia je třeba získat minimálně 300 kreditů

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY

1. rok studia

Předmět (garant)
Zimní semestr Letní semestr Bl. Stáž ZS ZS LS LS
Př. Cv. Př. Cv. Zk Kr Zk Kr
Lékařská terminologiea a etika (MVDr. Pavel Brauner, Ph.D.) 1 0         Z  1    
Biofyzika (Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.) 1 1         Z  2    
Chemie (Prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.) 1 1         Z  2    
Biostatistika (Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.) 1 2         ZK  4    
Zemědělská produkce (MVDr. Leo Kroupa, Ph.D.) 1 2         ZK  4    
Druhy a složení potravin (Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.) 2 1         ZK  4    
Biologie (Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.) 2 2         ZK  5    
Anatomie (Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.) 2 2 4 6     Z 4 Zk 10
Histologie a embryologie (Prof. MVDr. František Tichý, CSc.) 2 2 2 3     Z 4 Zk 8
Zoologie (Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.)     1 1          Z 2
Botanika (Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.)     1 1          Z 2
Fyziologie (Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.)     2 2          Z 4
Biochemie (Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.)     2 2          Z 4
Počet hodin 13 13 12 15            
Celkem   26   27     4 30 2 30

Vysvětlivky: př. = přednášky, cv. = cvičení, Bl = bloková výuka, Zk = zkouška, Z = zápočet, Kr = Kreditní hodnota, Z = zimní semestr, L = letní semestr.
Přednášky a cvičení jsou uvedeny v počtech hodin týdenní výuky, bloková výuka a stáže v počtech hodin za studijní rok.
Kreditní hodnota vyjadřuje pro každý předmět podíl kreditů z počtu 30 celkových kreditů na semestr.

 

2. rok studia

Předmět Zimní semestr Letní semestr Bl. Stáž ZS ZS LS LS
Př. Cv. Př. Cv. Zk Kr Zk Kr
Fyziologie (Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.) 2 2         ZK 7    
Biochemie (Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.) 2 2         ZK 7    
Anglický jazyk (Mgr. Silvie Schüllerová. Ph.D.) 0 2         Zk 2    
Ekologie (Prof. MVDr.Jiří Pikula, Ph.D.) 1 2         Z 2    
Výživa člověka (Prof. MVDr. J. Ruprich, CSc.) 1 1 1 1      Z 2 Zk 2
Ochrana zvířat, welfare a etologie

(Prof. MVDr. V. Večerek, CSc., MBA

Doc. MVDr. E. Voslářová, Ph.D.)
1 2 1 2      Z 3 Zk 3
Výživa zvířat

(Prof. MVDr. Ing. P. Suchý, CSc.

Prof. Ing. E. Straková, Ph.D.)
2 2 2 2      Z 4 Zk 4
Mikrobiologie (Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.) 1 2 1 2      Z 3 Zk 4
Zootechnika (Doc. Ing. D. Zapletal, Ph.D.)     2 2          Zk 3
Patofyziologie (MVDr. Peter Scheer, Ph.D.)     1 2          Z 4
Farmakologie a farmacie (Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.)     2 2          Z 4
Imunologie (Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.)     1 1          Z 2
Patologická morfologie (Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.)     2 2          Z 4
Počet hodin 10 15 13 16            
Celkem   25   29     3 30 5 30

Vysvětlivky: př. = přednášky, cv. = cvičení, Bl = bloková výuka, Zk = zkouška, Kr = Kreditní hodnota, Z = zimní semestr, L = letní semestr.
Přednášky a cvičení jsou uvedeny v počtech hodin týdenní výuky, bloková výuka a stáže v počtech hodin za studijní rok.
Kreditní hodnota vyjadřuje pro každý předmět podíl kreditů z počtu 30 celkových kreditů na semestr.

 

3. rok studia

Předmět Zimní semestr Letní semestr Bl. Stáž ZS ZS LS LS
Př. Cv. Př. Cv. Zk Kr Zk Kr
Patofyziologie (MVDr. Peter Scheer, Ph.D.) 1 2         Zk 4    
Farmakologie a farmacie (Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.) 2 2         Zk 4    
Imunologie (Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.) 1 1         Zk 3    
Zoohygiena (MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.) 1 2         Zk 4    
Produkce potravin (MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA) 1 1         Z 1    
Speciální genetika (Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.) 2 1         Zk 4    
Klinická propedeutika zájm. zvířat (Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.) 1 1         Z 1    
Parazitologie (Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.)  1 2 1 2     Z 3  Zk  5
Chemie a mikrobiologie potravin

(Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

MVDr. L. Necidová, Ph.D.)
 1  2  1  2      Z  2  Zk  3
Toxikologie (Prof. MVDr. Z. Svobodová, Ph.D.)     2 2          Zk 4
Senzorická analýza potravin (Ing. František Ježek, Ph.D.)     1 2           Z 2
Patologická morfologie (Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.)  2  2  2  2      Z 4  Zk  7
Porodnictví, gynekologie a andrologie (Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.)     2 1           Z 2
Klinická propedeutika potrav. zvířat (MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.)     1 1           Z 1
Obecná chirurgie a anest. (Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA)     2 2          Zk 5
Stáž SVÚ           40       1
Počet hodin 13 16 12 14 0 40        
Celkem   29   26     5 30 5 30

Vysvětlivky: př. = přednášky, cv. = cvičení, Bl = bloková výuka, Zk = zkouška, Kr = Kreditní hodnota, , Z = zimní semestr, L = letní semestr.
Přednášky a cvičení jsou uvedeny v počtech hodin týdenní výuky, bloková výuka a stáže v počtech hodin za studijní rok.
Kreditní hodnota vyjadřuje pro každý předmět podíl kreditů z počtu 30 celkových kreditů na semestr.

 

4. rok studia

Předmět Zimní semestr Letní semestr Bl. Stáž ZS ZS LS LS
Př. Cv. Př. Cv. Zk Kr Zk Kr
Porodnictví, gynekologie a andrologie (Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.) 1 2         Zk 6    
Dovednosti - porodnictví a gynekologie (Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.) 0 1          Z 1    
Choroby ryb a včel (Prof. MVDr. S. Navrátil, CSc.) 2 2         Zk 4    
Choroby zvěře

(Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D

MVDr. Hana Baňdouchová, Ph.D.)
2 2         Zk 4    
Zobrazovací diagnostika (MVDr. Zdeněk Žert, CSc.) 1 2         Zk 5    
Obecná epizootologie (Prof. MVDr. František Treml, CSc.) 1 1         Z 3    
Volitelný hyg. předmět 1 1 2         Zk 3    
Chirurgue a ortopedie malých zvířat (Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA) 1 0 1 1      Z 0  Zk 3
Dovednosti - chirurgie a ortopedie malých zvířat (Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA)     0 1         Z 1
Choroby psů a koček (MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D.) 1 1 1 1     Z 3 Zk 3
Dovednosti - choroby psů a koček (MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D.) 0 1 0 1     Z 1 Z 1
Choroby koní (MVDr. Petr Jahn, CSc.) 2 0 2 1     Z 0 Zk 3
Dovednosti - chirurgie a ortopedie malých zvířat (Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA) 1 0 1 1     Z 0 Zk 3
Dovednosti - chirurgie a ortopedie velkých zvířat (Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA)     0 1         Z 1
Ekonomika veterinární činnosti (Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.)     1 1         Z 2
Choroby prasat (Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.)     2 2          Z 3
Choroby přežvýkavců (Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.)     2 2          Z 3
Dovednosti - choroby koní (MVDr. Petr Jahn, CSc.)     0 1          Z 1
Infekční choroby zvířat (Prof. MVDr. František Treml, CSc.)     2 1          Z 2
Volitelný hyg. předmět 2     1 2          Zk 3
Stáž klinika           10       1
Počet hodin 13 14 13 16 0 10        
Celkem   27   29     5 30 5 30

Vysvětlivky: př. = přednášky, cv. = cvičení, Bl = bloková výuka, Zk = zkouška, Kr = Kreditní hodnota, Z = zimní semestr, L = letní semestr.
Přednášky a cvičení jsou uvedeny v počtech hodin týdenní výuky, bloková výuka a stáže v počtech hodin za studijní rok.
Kreditní hodnota vyjadřuje pro každý předmět podíl kreditů z počtu 30 celkových kreditů na semestr.

 

5. rok studia

Předmět Zimní semestr Letní semestr Bl. Stáž ZS ZS LS LS
Př. Cv. Př. Cv. Zk Kr Zk Kr
Choroby drůbeže (MVDr. Ladislav Taras, Ph.D.) 2 1         Zk 5    
Choroby králíků a kožešinových zvířat

(Prof. MVDr. Zdeněk

Knotek,CSc.)
1 1         Zk 5    
Choroby prasat (Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.) 2 2         Z 5    
Dovednosti - choroby prasat (Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.) 0 1         Z 1    
Choroby přežvýkavců (Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.) 2 2         Z 5    
Dovednosti - choroby přežvýkavců (Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.) 0 1         Z 1    
Infekční choroby zvířat (Prof. MVDr. František Treml, CSc.) 2 1         Zk 5    
Volitelný hyg. předmět 3 1 2         Zk 3    
Volitelný hyg. předmět 4     1 2          Zk 3

Soudní a veřejné veterinářství

(Prof. MVDr. V. Večerek, CSc., MBA,

Doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D.)
    2 2          Zk 4

Veterinární legislativa Evropské unie

(Prof. MVDr. V. Večerek, CSc., MBA,

Doc.MVDr. P. Chloupek, Ph.D.)
    1 1         Z 1
Prohlídka jatečných zvířat a masa

(Prof. MVDr. I. Steinhauserová, CSc.,

MVDr. I. Svobodová, Ph.D.)
    1 3          Zk 5
Hygiena a technologie masa a masných výrobků (Prof. MVDr. I. Steinhauserová, CSc.)     2 2          Z 3

Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny

(Prof. MVDr. I. Steinhauserová, CSc.

Mgr. R. Hulánková, Ph.D.)
    1 1          Z 2
Hygiena a technologie ryb a rybích produktů (Doc. MVDr. H. Buchtová, Ph.D.)     1 1          Z 2

Hygiena a technologie vajec a medu

(Prof. MVDr. I. Steinhauserová, CSc.

Ing. G. Bořilová, Ph.D.)
    1 1          Zk 3

Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků

(Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D.

Doc. MVDr. B. Janštová, Ph.D.)
    2 2          Z 3

HACCP

(Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.)

    1 1          Zk 3
Stáž jatky, potr. podnik           40       1
Počet hodin 10 11 12 15 0 40        
Celkem   21   27 0   4 30 5 30

Vysvětlivky: př. = přednášky, cv. = cvičení, Bl = bloková výuka, Zk = zkouška, Kr = Kreditní hodnota, Z = zimní semestr, L = letní semestr.
Přednášky a cvičení jsou uvedeny v počtech hodin týdenní výuky, bloková výuka a stáže v počtech hodin za studijní rok.
Kreditní hodnota vyjadřuje pro každý předmět podíl kreditů z počtu 30 celkových kreditů na semestr.

 

6. rok studia

 

Předmět (garant)

Př./Cv.

Ukončení

Kredity

Choroby přežvýkavců a prasat (Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.)

0/600

dílčí SRZ

30

Infekční choroby zvířat a legislativa

(Prof. MVDr. F. Treml, CSc.

Prof. MVDr. V. Večerek, CSc., MBA)

0/150

dílčí SRZ

8

Hygiena a technologie masa a masných výrobků

(Prof. MVDr. I. Steinhauserová, CSc.)

0/150

dílčí SRZ

8

Hygiena a technologie mléka

a mléčných výrobků (Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D.)

0/150

dílčí SRZ

8

Veterinární ochrana veřejného zdraví (Doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D.)

0/150

dílčí SRZ

6

 

 

Povinně volitelné předměty - lze zapsat nejdříve

Předmět

Rok Semestr
Pozn.
Limit stud.
Př. Cv. Zk. Kr.
Chemické laboratorní metody v analýze potravin 1 2 Zk 3 4 7   24
Mikrobiologické laboratorní metody v analýze potravin 1 2 Zk 3 4 8   min. 6, max. 24
Molekulární biologie v hygieně potravin 1 2 Zk 3 4 8 OD max. 24
Instumentální metody v analýze potravin 2 1 Zk 3        
Biochemie potravin 2 1 Zk 3 4 8    
Toxikologie potravin 1 2 Zk 3 4 7    
Veterinární ekologie 1 2 Zk 3 5 9    
Veterinární ekotoxikologie 1 2 Zk 3 5 9    
Farmakologie v produkci potravin 1 2 Zk 3 3 5    
Antibiotická rezistence 1 2 Zk 3 2 až 5 4+6+8+10    
Parazitologie potravin 1 1 Zk 3 4+5 7+9    30
Radiobiologie potravin 1 2 Zk 3 4 8    
Chemie potravinových řetězců 1 2 Zk 3 2 4    min. 6, max. 12
Chemie životního prostředí 1 2 Zk 3 2 4    min. 6, max. 12
Struktura a skladba potravin 1 2 Zk 3 3 až 5 5+7+9    
Potravinářská technika 1 2 Zk 3 3,4,5 6+8   min. 5, max. 12
Balení potravin 1 2 Zk 3 3,4,5 6,8,10   min.5, max. 12
Konzervace potravin 1 2 Zk 3 3,4,5 6,8,10   bez limitu
DDD v potravinářství 1 2 Zk 3 4 8    
Odpady potravinářské výroby 1 2 Zk 3 4 8     min. 6, max. 12
Hygiena a technologie vegetabilních produktů 1 2 Zk 3 3 až 5 6+8+10    
Hygiena a technologie včelích produktů 1 2 Zk 3 4 8    
Hygiena a technologie produktů rybolovu 0 1 Zk 3 5 10   max. 12
Veterinární praxe při produkci a zpracování masa 0 1 Zk 3 5 10   min. 5, max. 10
Veterinární praxe při produkci mléka 0 2 Zk 3 5 10   min. 6, max. 10
Veterinární praxe při zpracování mléka 0 2 Zk 3 5 10   min. 6, max. 10
Sýrařství 1 2 Zk 3 5 10   mn. 6, max. 10
Řízení kvality a bezpečnosti potravin 1 1 Zk 3 5 10    
Choroby z potravin 0 1 Zk 3 5 10   max. 15
Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat 1 1 Zk 3 3 6   max. 20
Produkční a preventivní medicína prasat 0 2 Zk 3 5 9   max. 7
Produkční a preventivní medicína skotu 1 2 Zk 3 5 10   max. 10
Veterinární medicína v mimořádných situacích 1 2 Zk 3 5 10    max. 6
Asistovaná reprodukce 1 2 Zk 3 5 10   max. 10
Vývoj, výroba kontrola léčiv 0 2 Zk 3 3 5 OD  
Bezpečnost krmiv 1 2 Zk 3 3 6    
Myslivost 2 2 Zk 3 1 1  pouze  

OD - učí se od uvedeného roku/semestru i v dalších vyšších ročnících se zachováním semestru (LS/ZS)
pouze - učí se pouze v daném roce/semestru

 

Volitelné  předměty


Předmět (garant)


Rok Semestr
Pozn.
Limit stud.
Př. Cv. Zk. Kr.
Latina 0 2 Zk 1 1 1    
Rybářství 1 1 Zk 1 3 6    
Včelařství 1 1 Zk 1 2 4    
Jezdectví 0 1 Z 1 2 4   40-50 na semestr celkem pro obě vet. fakulty
Sport 0 2 Z 1 1 1+2 OD  
Metodologie vědecké práce 1 0 Z 1 4 7    
Rigorózní práce 0 10 Zk 8 4 7    
Nemoci volně žijících zvířat 1 2 Zk 3 4 7   max. 15
Chov zájmových zvířat 2 1 Zk 3 2 3   max. 24
Kapitoly z dějin veterinární medicíny z pohledu hygieny potravin 1 0 Z 1   1    

OD - učí se od uvedeného roku/semestru i v dalších vyšších ročnících se zachováním semestru (LS/ZS)