Časový plán výuky, rozvrhy, odborná praxe

 

Akademický rok 2016/2017 začíná 1. 9. 2016 a končí 31. 8. 2017

Zimní semestr 2016/2017:

Prezenční forma výuky

Termín Akce
19. 9. 2016 – 16. 12. 2016 výuka (13 týdnů)
19. 12. 2016 – 30. 12. 2016 studijní volno
2. 1. 2017 – 3. 2. 2017 zkouškové období (5 týdnů)
6. 2. 2017 – 10. 2. 2017 zimní prázdniny

 

Kombinovaná forma výuky

Termín Akce
5. 9. 2016 – 2. 2. 2016 výuka (13 týdnů)
5. 12. 2016 – 20. 1. 2017 zkouškové období (6 týdnů)
19. 12. 2016 – 30. 12. 2017 studijní volno

*Výuka je v zimním semestru: soustředění (2 týdny): 5. 9. 2016 – 16. 9. 2016

Termíny pro konzultace (1x za čtrnáct dní v pátek): 30. 9. 2016, 14. 10. 2016, 27. 10. 2016, 11. 11. 2016, 25. 11. 2016

 

ROZVRH - ZIMNÍ SEMESTR

Letní semestr 2016/2017:

Prezenční forma výuky

Termín Akce
13. 2. 2017 – 19. 5. 2017 výuka (14 týdnů)
22. 5. 2017 – 30. 6. 2017 zkouškové období (5 týdnů)
3. 7. 2017 – 31. 8. 2017 letní prázdniny

 

Kombinovaná forma výuky

Termín Akce
23. 1. 2017 – 28. 4. 2017 výuka (14 týdnů)
2. 5. 2017 – 9. 6. 2017 zkouškové období (6 týdnů)
12. 6. 2017 – 31. 8. 2017 letní prázdniny (reprobace)

*Výuka je v letním semestru: soustředění (2 týdny): 23.1. 2017 – 3. 2. 2017

Termíny pro konzultace (1x za čtrnáct dní v pátek): 17. 2. 2017, 3. 3. 2017, 17. 3. 2017, 31. 3. 2017, 14. 4. 2017

 

Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu a počítačovém  programu STAG s datem vykonání nejpozději do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých roků studia.

 

ROZVRH - LETNÍ SEMESTR

 

 

Odborná praxe v rámci studia

 Magisterský studijní program

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

 

Pojištění studentů v rámci odborné praxe

 

Kontakt na studenty

Platí pro bakalářský i magisterský studijní program.