Odborná praxe v rámci studia Bakalářský studijní program
- 1. rok studia

Náplň praxe

Součástí bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v 1. roku studia je odborná praxe studentů v oblasti zemědělské prvovýroby v celkové délce dvou týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je výživa a pěstování zemědělských rostlin a chov hospodářských zvířat a veterinární prevence.
Pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v zemědělských podnicích, zabývající se rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Cílem praxe je, zapojením se do činností zemědělského podniku, poznat zemědělskou prvovýrobu a ověřit si v praxi vědomosti získané v disciplínách Pěstování zemědělských rostlin, Výživa hospodářských zvířat a Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence bakalářského studijního programu.

Potvrzení o praxi

Studenti si vyzvednou do konce prvního semestru formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe. Studenti si praxi v zemědělských podnicích zajišťují samostatně, včetně ochranných pomůcek (pracovní oděv a obuv), stravování a ubytování.
Studenti si nechají potvrdit vykonanou praxi v indexu v kolonce „ostatní záznamy“. Potvrzení musí obsahovat údaje, od kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Záznam v indexu bude kontrolován při zápise a na jeho podkladě jim bude udělen zápočet a započítány kredity.