Odborná praxe v rámci studia Bakalářský studijní program
- 2. rok studia

Náplň praxe

Součástí bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v  2. roce studia je odborná praxe studentů v oblasti analýzy potravin v celkové délce dvou týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je seznámit se s prací veterinárních laboratoří, laboratoří SZPI, soukromých analytických laboratoří, podnikových analytických laboratoří, případně dalších.

Pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v laboratořích podnikových i soukromých, zabývajících se analýzou potravin. Cílem praxe je zapojit se do činností laboratoří, poznat postupy práce a ověřit si v praxi vědomosti získané v disciplínách Chemie potravin a chemické laboratorní metody, Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody, Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody, Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody, Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody a Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách bakalářského studijního programu.

Potvrzení o praxi

Studenti si vyzvednou do konce třetího semestru formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Studenti si nechají potvrdit vykonanou praxi v indexu v kolonce „ostatní záznamy“. Potvrzení musí obsahovat údaje, od kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Záznam v indexu bude kontrolován při zápise a na jeho podkladě jim bude udělen zápočet a započítány kredity.