Odborná praxe v rámci studia Magisterský studijní program
- 4. rok studia

Náplň praxe

Součástí magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ve čtvrtém ročníku studia je odborná praxe studentů v oblasti veterinární laboratorní diagnostiky v celkové délce dvou týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejich obsahem je veterinární laboratorní diagnostická činnost.

Pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní veterinární laboratorní diagnostiky zpravidla na státním veterinárním ústavu nebo v jiné veterinární diagnostické laboratoři.

Povinnou součástí praxe je krátké zpracování problematiky veterinární laboratorní diagnostiky ve vybraném státním veterinárním ústavu nebo jiné veterinární diagnostické laboratoři (v rozsahu 2-5 stran textu). Zpracované téma bude obsahovat krátký popis státního veterinárního ústavu nebo jiné veterinární diagnostické laboratoře, její členění, nejvýznamnější diagnostické metody a jejich princip, případně počty vyšetření, jichž se student účastnil.

Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie mléka Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

Potvrzení o praxi

Studenti si vyzvednou do konce sedmého semestru formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.

Praxe bude studentům ze strany poskytovatele praxe potvrzena po předložení záznamů z průběhu praxe např. formou deníku praxe nebo jinak zpracovaného dokumentu. Studenti si nechají potvrdit vykonanou praxi v uvedeném dokumentu a v indexu v kolonce „ostatní záznamy“. Potvrzení musí obsahovat údaje, od kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Záznam v indexu bude kontrolován při zápise a na jeho podkladě jim bude udělen zápočet a započteny kredity.