Odborná praxe v rámci studia Magisterský studijní program
- 5. rok studia

Náplň praxe

Součástí magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v 5. ročníku studia je odborná praxe studentů na krajských veterinárních správách v celkové délce dvou týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětu Prohlídka jatečných zvířat a masa.

Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Prohlídka jatečných zvířat a masa se student účastní činnosti inspektora veterinární správy na jatkách a prohlídky jatečných zvířat a masa a rozhodování o mase na jatkách.

Povinnou součástí praxe je krátké zpracování problematiky porážky jatečných zvířat, prohlídky jatečných zvířat a masa na jatkách a rozhodování o mase na vybraném jatečném provozu. Zpracované téma bude obsahovat krátký popis závodu, jeho umístění, členění, zařízení, porážkovou kapacitu a sortiment výroby, případně počty poražených kusů zvířat a výsledky rozhodnutí o mase.
Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie masa Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

Potvrzení o praxi

Studenti si vyzvednou do konce devátého semestru formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.

Praxe bude studentům ze strany poskytovatele praxe potvrzena po předložení záznamů z průběhu praxe např. formou deníku praxe nebo jinak zpracovaného dokumentu. Studenti si nechají potvrdit vykonanou praxi v uvedeném dokumentu a v indexu v kolonce „ostatní záznamy“. Potvrzení musí obsahovat údaje, od kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Záznam v indexu bude kontrolován při zápise a na jeho podkladě jim bude udělen zápočet a započteny kredity.