Další informace ke studiu, odkazy

 

Studium

Věda

  • Univerzitní knihovna - Nachází se v areálu univerzity budova č. 24 (vpravo od budovy rektorátu)
  • Elektronické informační zdroje
  • Web of Science
  • Infomat - informační portál pro studující a mladé vědce a vědkyně. Studijní a pracovní příležitosti ve vědě a výzkumu, granty, studium v zahraničí a stipendijní pobyty. Odkazy na webové stránky se studijními materiály a odbornou literaturou.

Ubytování, strava

Služby

  • SafeQ - kopírovací a tiskové služby (přístup jen z areálu VFU)
  • VEFIS - sdílené složky, nástěnka, diskusní fórum a inzerce
  • Průkazy ISIC

Kroužky, kluby, organizace

Internet

 

  • WIFI - připojení na WIFI je možné pouze z parku VFU, ve vestibulu velkých zvířat a ve vestibulu budovy č. 24 (SIS)