Pevné rozvrhy - zimní semestr 2017/2018

Značení v rozvrhu (neodpovídá kalendářním týdnům!!)

1+3 znamená lichý týden, tj. 1. týden výuky.....

2+4 znamená sudý týden, tj. 2. týden výuky....


 


Rozvrh poslucháren 


 

Školení studentů 1. roku studia

 

Zvláštní rozpis výuky, státnice, obhajoby závěrečných prací

3. rok bakalářského studia Bezpečnost a kvalita potravin (kombinovaná forma)
3. rok bakalářského studia Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)

3. rok bakalářského studia Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma)

2. rok navazujícího magisterského studia Bezpečnost a kvalita potravin

2. rok navazujícího magisterského studia Ochrana zvířat a welfare

6. rok magisterského studia