Pevné rozvrhy - zimní semestr 2018/2019

Značení v rozvrhu (neodpovídá kalendářním týdnům!!)

1+3 znamená lichý týden, tj. 1. týden výuky.....

2+4 znamená sudý týden, tj. 2. týden výuky....


 

  • Bakalářský studijní program - Ochrana zvířat a welfare (prezenční) - kurikulum, rozvrh 1-3 ročník
  • Navazující magisterský studijní program - Ochrana zvířat a welfare (prezenční) - kurikulum, rozvrh 1-2 ročník
  • Bakalářský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční) - kurikulum, rozvrh 1-3 ročník
  • Navazující magisterský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin - kurikulum, rozvrh 1-2 ročník
  • Bakalářský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin (kombinovaná) - rozpis výuky, kurikulum, posluchárny, rozvrh 2-3 ročník
  • Bakalářský studijní program - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronmii - kurikulum, posluchárny, rozvrh 1-3 ročník
  • Magisterský studijní program - kurikulum, rozvrh 1-5 ročník (včetně anglické formy studia)


Rozvrh poslucháren 


 

Školení studentů 1. roku studia

 

Zvláštní rozpis výuky, státnice, obhajoby závěrečných prací

3. rok bakalářského studia Bezpečnost a kvalita potravin (kombinovaná forma)
3. rok bakalářského studia Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)

3. rok bakalářského studia Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma)

2. rok navazujícího magisterského studia Bezpečnost a kvalita potravin

2. rok navazujícího magisterského studia Ochrana zvířat a welfare

6. rok magisterského studia