Státní závěrečné zkoušky


Harmonogram státních zkoušek (2017-2018)

Komise pro státní zkoušky pro všechny obory (2017-2018)

 


Přehled státních zkoušek

Magisterský studijní program

Veterinární hygiena a ekologie

 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Infekční choroby zvířat a legislativa
 • Hygiena a technologie masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví

Bakalářský studijní program

Bezpečnost a kvalita potravin

 • Prohlídka jatečných zvířat a masa
 • Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Laboratorní analýza potravin
 • Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Legislativa, ekonomika, marketing, management
 • Obhajoba bakalářské práce

Bezpečnost a kvalita potravin - kombinovaná forma

 • Prohlídka jatečných zvířat a masa
 • Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Laboratorní analýza potravin
 • Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Legislativa, ekonomika, marketing, management
 • Obhajoba bakalářské práce

Ochrana zvířat a welfare

 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Ochrana zvířat
 • Právní předpisy v ochraně zvířat
 • Laboratorní vyšetřování vzorků
 • Obhajoba bakalářské práce

Navazující magisterský studijní program

Bezpečnost a kvalita potravin

 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků
 • Technologie a hygiena masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie potravin rostlinného původu
 • Analýza potravin
 • Ekologie v potravinářství
 • Legislativa a kontrola potravin
 • Obhajoba diplomové práce

Ochrana zvířat a welfare

 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Státní správa v ochraně zvířat
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
 • Volitelné: Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Volitelné: Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Volitelné: Ochrana a welfare ryb a vodních živočíchů
 • Obhajoba diplomové práce