Studijní programy

Přehled akreditovaných studijních oborů na FVHE

Magisterské studium

         Veterinární hygiena a ekologie

         (Garant: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.)

Bakalářské studium – prezenční forma

        Bezpečnost a kvalita potravin

        (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

        Ochrana zvířat a welfare

        (Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

        Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

        (Garant: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.)

Bakalářské studium – kombinovaná forma

   !!!!! Od akademického roku 2017/2018 se neotvírá !!!

 

         Bezpečnost a kvalita potravin

         (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Navazující magisterské studium

         Bezpečnost a kvalita potravin

         (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

         Ochrana zvířat a welfare

         (Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

      

Doktorské studium